ProcessIT
Under ProcessIT-dagen medverkade programchefer från tre nationella strategiska innovationsprogram, Pär Weihed, STIM, Cecilia Warrol, Produktion 2030, och Anders OE Johansson, PiiA. Till vänster Per Levén från ProcessIT Innovations.

Digitalisering ger industrin nya affärer

När ProcessIT Innovations håller sin årliga ProcessIT-dag är det med tio år av starka projektbyggen i portföljen. Ett 70-tal deltagare fanns på plats i Skellefteå för att samtala om vägar framåt för automation och digitalisering inom industrin.

– Vi har haft en helt rätt strategisk inriktning och byggt en regional tillväxt och attraktivitet och hittat parter som driver radikala förnyelseprocesser, säger Per Levén, CSO för ProcessIT Innovations och forskare vid Umeå universitet, när han inleder årets ProcessIT-dag som hålls i Skellefteå.

ProcessIT Innovations är en gemensam satsning från statliga VINNOVA, myndigheter och näringsliv för att bidra till den omställning som traditionell industri står inför när digitalisering skapar helt nya processer och affärsmodeller. 

ProcessIT drivs som centrumbildning vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Utöver universiteten stöttas arbetet av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå samt företagen ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft samt Smurfit Kappa. I de nätverk som ProcessIT Innovations byggt upp ingår dessutom ett hundratal företag. 

– Vi ser hur det blir mer och mer viktigt med framgångsrika projekt som bygger på konstellationer av parter med långsiktiga gemensamma agendor som kopplar mot global forskning och global marknad, fortsätter Per Levén.

Miljardinvesteringar

John Lindström, CEO för ProcessIT Innovations, lyfter i sin presentation fram de mycket stora investeringar som görs i norra Sverige.

– Den samlade bilden visar att det händer väldigt mycket i investeringar i norra Sverige, sammanfattar John Lindström.

Med siffror från de tio år som ProcessIT Innovations verkat visar han på hur industrier och bolag investerat miljarder i regionen.

Gruvnäringen med LKAB och Boliden som lok, investeringar i massa- och pappersbruk, samt Europas största automationsprojekt Arrowhead, i vilket ProcessIT Innovations är delaktigt, är några exempel som nämns.

Sammanslutningar som Skogstekniska klustret, ProcessIT.EU, HLCR vid Luleå tekniska universitet, Komatsu Forests satsning på teknikcollege i Umeå, UMIT Research Lab vid Umeå universitet, Adopticum i Skellefteå och Center for Digital Innovations är andra insatser som räknas upp.

Nationell strategi

Från det nationella strategiska programmet Processindustriell IT och Automation medverkar programchef Anders OE Johansson. Han understryker vikten av de stora förändringar som automation och digitalisering ställer industrin inför, och samtidigt vilken stor marknad som ligger i detta.

– Svensk automationsindustri står för 5 – 10 procent av världsmarknaden, säger Anders OE Johansson när han drar upp de stora linjerna inför framtidens industri i Sverige.

Automation och industrins digitalisering är de stora utmaningarna, menar Anders OE Johansson och betonar samtidigt att det ställer nya krav på industrierna att skaffa sig ny kompetens. Det strategiska programmet Processindustriellt IT och Automation, PiiA, vill bidra till denna utveckling genom de utlysningar som sker sedan 2014.

– Vi formulerar en strategi för PiiA där inte bara teknik utan även affärsmodeller och kompetensen hos de som utvecklar den nya teknologin är viktig, fortsätter Anders OE Johansson.

Regionala miljöer

Han betonar också vikten av att regionala miljöer som ProcessIT Innovations är starka och bygger projekt och Johansson noterar att flera av de projekt som PiiA finansierar har koppling till Norrbotten och Västerbotten. Samtidigt påminner Anders OE Johansson om att den utlysning som PiiA har ute under våren 2015 stänger 8 april och har en budget på 40 miljoner kronor.

Cecilia Warrol, programchef för Produktion 2030, och Pär Weihed, programchef för STRIM, deltog också under ProcessIT-dagen och berättade om verksamheten inom sina respektive nationella strategiska innovationsprogram.

 

ProcessITdag 2015
En viktig del av ProcessIT-dagen är ett ge deltagarna tid att knyta kontakt. Här är Arne Gylling, Luleå tekniska universitet, i samtal med Annika Svensson, IGIS i Lycksele.

 

ProcessITdag 2015
Linn Rosenberg, säljansvarig på Codemill i Umeå, i samtal med Lennart Edblom, Datavetenskap vid Umeå universitet.

 

ProcessITdag 2015
Ulf Andersson, ProcessIT Innovations, träffar Robert Eriksson, Alten i Umeå, och Tobias Andersson, Semcon.

 

ProcessITdag 2015
Emil Hällstig, Optronic i Skellefteå, Mikael Walter, Boliden, och Anders Marklund, Datapolarna i Skellefteå, deltog alla med inlägg i diskussionerna.

 

ProcessITdag 2015
Carrie Jonsson, ÅF Industry, och Sara Lindahl, Adopticum i Skellefteå, i intensivt samtal.

 

ProcessITdag 2015
Robin Norrman, ProcessIT Innovations, träffade Per Lindberg, Teknikparken i Vilhelmina, och Lennart Olofsson, Investium. 

 

  

Text och foto: Mikael Hansson