Digitalisering tvingar kommuner vara snabbrörliga

Kommunerna måste vara snabbrörliga om de ska klara av att hantera digitaliseringen, menar Marie Larsson, Skellefteå kommun, som i Almedalen möter IT-minister Mehmet Kaplan.

– Förändringstakten har aldrig varit så stor som den är nu och den kommer aldrig att gå så sakta som den gör idag, säger Marie Larsson, avdelningschef Kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun när hon under Almedalsveckan deltar i ett panelsamtal om digitaliseringen, bland annat med IT-minister Mehmet Kaplan.

– Vi behöver vara snabbrörliga, och det är ett problem i en trög organisation som kommunen, säger Marie Larsson.

Våga pröva nytt

Den ökade digitaliseringen i samhället innebär att också kommunerna måste våga pröva nytt, menar hon, och sällar sig därmed till många andra som uttryckt samma sak under Almedalsveckan. Den som sitter still kommer att förlora, ja, till och med dö, är ett uttryck som flera återkommit till.

En av utmaningarna som Marie Larsson ser handlar om att hitta kompetens när arbetsmarknaden ställer om.

– Vi har gått in i en omvandling där färre ska försörja fler. Men vi har svårt redan nu att hitta kompetenser. Och det är inte bara yrken som har direkt koppling till IT som kommer att förändras, säger Marie Larsson.

– Jag tror att alla yrken kommer att förändras, fortsätter hon.

Yrken kommer att påverkas

Som exempel tar hon sitt eget arbete där hon menar att en stor del av hennes administration skulle kunna digitaliseras. Men också många andra yrken kommer att påverkas.

– Sjuksköterskor som tar hand om all information som kommer från kroppsnära datorer, bygglovshandläggare, lärare, stadsplanerare, alla kommer att påverkas, men frågan är hur?

– Digitaliseringen kan kanske upplevas som ett hot ur ett kortare perspektiv, om människor blir av med sina arbeten. Men långsiktigt ger det nya möjligheter med nya yrken och nya uppgifter.
 
– Vi kan få till mer värdeskapande jobb. Kreativa jobb som inte finns idag som kanske gör att människor blir lyckligare. Det kan handla om kreativa jobb som med digitalt stöd kopplas ihop med kultur.

Möter IT-minister Mehmet Kaplan

I ett av panelsamtalen under Almedalsveckan samtalar Marie Larsson med IT-minister Mehmet Kaplan. Han håller med Marie Larsson om det nödvändiga i att samhället ställer om.

– Om några år får vi kanske se programmerare och kodare som sitter med stadsplanering, säger Mehmet Kaplan.

Det här är en omställning som Kaplan menar att han vill driva på övriga ministrar i regeringen att ta till sig.

– Jag ska vara en blåslampa för att övriga statsråd ska var med och hjälpa till.

Så kanske kan Marie Larsson och andra kommunansvariga runt om i Västerbotten och Sverige få stöd av IT-ministern när den stora omställningen inom kommunerna blir allt mer aktuella. För båda är de överens om att om omställningen ska kunna hanteras måste kommuner och staten dra i samma riktning.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 1 juli, 2015Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

1 juli, 2015