Framtiden tillhör hela landet, var budskapet under Internetdagarna med Hello Future. Från vänster Petter Hanberger, digital strateg Hello Future, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, och Magnus Rudehäll, digital strateg Region Västerbotten.
Framtiden tillhör hela landet, var budskapet under Internetdagarna med Hello Future. Från vänster Petter Hanberger, digital strateg Hello Future, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, och Magnus Rudehäll, digital strateg Region Västerbotten.

Digitalisering skapar ny framtid för hela Sverige

Framtiden tillhör resten av landet när internet når allt och alla. Det var Skellefteåföretaget Hello Futures budskap på Internetdagarna i Stockholm.

När vi med internet kopplar upp alla prylar och produkter, det som ibland kallas Internet of Things, så kommer samhällen och traditionella företag ute i landet att bli vinnare.

Det var det tydliga budskapet under den seminariedag som Skellefteåföretaget Hello Future organiserade under Internetdagarna i Stockholm.

Resten av landet blomstrar

Hello Future är en digital transformationsbyrå med kontor i Skellefteå och Stockholm. De tror på en framtid där företag och innovationer blomstrar även bortom storstäder och startupkluster.

Under de senaste åren har storstädernas innovations- och startupkluster dragit till sig både kunskap och kapital. Leif Rehnström, vd på Hello Future, berättar under dagen att 86 procent av investerat riskkapital går till bolag i storstadsregionerna. Men om det bara är de större städerna som drar nytta av innovativ teknik, vad händer då med resten av Sverige?

Internet of Things skapar förändring

Hello Future menar att vi nu står inför en förändring. Den digitalisering som kommer med uppkopplade prylar och Internet of Things kommer att förnya också traditionella industrier och samhällen ute i landet.

– De som är här kommer främst från regionförbund och kommuner. De har den här frågan på sitt bord, säger Petter Hanberger från Hello Future i en paus efter en presentation om.

– Vi tycker det är mycket viktigt att lyfta fram frågan om det vi ser är på väg att hända också på platser som inte är Stockholm city, som inte är etablerade innovationshubbar.

Enorma möjligheter väntar

– Vi ser en utveckling som innebär enorma möjligheter för företag som tillverkar produkter, när objekt kopplas ihop med internet och skapar ännu mer smarta system, fortsätter Petter Hanberger.

Tredje vågen

Hello Future tar upp begreppet ”den tredje vågen”, ett begrepp som myntats av entreprenören och författaren Steve Case.

Den första vågen var internets början då alla via uppkopplade datorer kunde komma ut på webben, även om det var med begränsad hastighet. Den andra vågen kom med sociala medier, e-handel, smarta telefoner och appar.

Den tredje vågen, som vi nu står inför, innebär att allt kopplas upp. Fordon, maskiner, prylar, hela städer och fabriker blir en del av internet. Det kommer att leda till “the rise of the rest” som Steve Case uttrycker det. Framtiden tillhör med andra ord resten av landet, det som ligger utanför och bortom när tekniken möjliggör en decentralisering av innovationskraften.

Handlar om samverkan

– Vi ser det som en folkbildningsfråga att sprida kunskap om detta. Det handlar inte om teknik, det handlar om hur vi organiserar oss, hur kommuner samverkar med varandra och med företag i sina regioner, säger Petter Hanberger.

Under seminariedagen föreläste även Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, Karey Helms, doktorand i människa-datorinteraktion, Kalle Jegers, ansvarig för designmetodik och användarforskning hos Hello Future, Johan Carlstedt, projektledare för innovation och entreprenörsskap på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, samt Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten.