Alexander Sehlin
Cinnober tar hjälp av interaktionsdesigners för att skapa visuell design åt finansiell it. Alexander Sehlin på Cinnober ser fram mot att välkomna nya designers i arbetet.

Digitaliseringen avgörande för Sverige

Med antologin Om Sverige i framtiden vill Digitaliseringskommissionen starta en diskussion om digitaliseringen i Sverige. Boken lanserades under Almedalen.

– Digitaliseringen är förmodligen den största samhällsomvälvande process vi sett sedan industrialiseringen med helt nya strukturer och sätt att organisera företag, säger Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen, när han introducerar seminariet på Almedalen när antologin
Om Sverige i framtiden
lanseras.

– Digitaliseringen är en katalysator och igångsättare för de förändringar vi ser. Den här boken är ett försök att titta på hur vår framtid kan se ut. Är begreppet arbete relevant i framtiden? Hur kommer den framtida ekonomin se ut om inte alla jobbar lika mycket?

Vid lanseringen under Almedalen deltog fyra av bokens författare – Anna Felländer, Anders Ekholm, Irene Ek och Rene Summer.

Bland författarna till antologin finns även Mikael Wiberg, professor vid Informatik, Umeå universitet. Han har bidragit med kapitlet Framtidens digitala landskap och miljöer. Ansatsen tas utifrån ett projekt tillsammans med Umeå kommun om öppna data och frågor som uppstår när olika datakällor görs tillgängliga. 

Se seminariet då Digitaliseringskommissionen lanserar tankeboken
Om Sverige i framtiden, en antologi om digitaliseringens möjligheter. Där berättar Anna Felländer, chefekonom Swedbank, och Anders Ekholm, vice vd vid Institutet för framtidsstudier, om sina kapitel. 

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 4 juli, 2015Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

4 juli, 2015