Magnus Bäcklund och Malin Björklund
Magnus Bäcklund och Malin Björklund på Internetdagarna.

Digitalt engagemang ger framgång

Internetdagarna gav många bra tips och goda exempel på hur digitalt engagemang kan vara en mätbar framgångsfaktor, berättar Magnus Bäcklund och Malin Björklund, från Plakat i Umeå.

På plats under Internetdagarna i Stockholm fanns Magnus Bäcklund, digitalchef, och Malin Björklund, digital strateg, båda från
Plakat
i Umeå. InfoTech Umeå bad dem sammanfatta några intryck från konferensen.

Magnus Bäcklund och Malin Björklund:
”Det var en intressant och intensiv dag som innehållit bra tips och många goda exempel på hur digitalt engagemang kan vara en mätbar framgångsfaktor med fokus på hur vi hittar engagemanget.”

”För att lyckas med detta måste vi ha förståelse för användarna och bjuda in till medskapande. Vi måste alltid utgå från individen för att kanalisera engagemanget. Vad vill då individen ha och hur tillfredsställer vi det behovet? För att engagera måste man förstå vad som driver människor.
Engagemang är egentligen något enkelt och grundläggande. Försök nå dig själv så når du andra. Ställ dig frågan vad som engagerar dig?”

”Vi måste samtidigt våga testa så börja med de små sakerna, se till att tajmingen är rätt och att du har stenkoll på vad dina användare efterfrågar. Mät, testa och kör!”

”Något som flera lyfte under Internetdagarna var reaktiv proaktivitet. Lär av andra. Vad händer inom ert område idag? Dra nytta av vad andra i detta nu har för verklighet. Och var äkta i det som görs.”

Fakta om Internetdagarna
Internetdagarna anordnas av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige och som ansvarar för internets svenska toppdomän .se. Internetdagarna 2014 är den 15:e konferensen i ordningen.