Digitalt fokus för forskare

Umeå universitet fortsätter satsa på forskning om digital teknik och samhällets utveckling. Nya enheten DIGSUM ska samla ett femtiotal personer, varav tio professorer.

Från och med 1 januari 2016 etableras en ny enhet, DIGSUM, Digital Social Research Unit, vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. Syftet med dess verksamhet är att samordna och utveckla forskning inom ämnen som rör digitala frågor.

– Det känns roligt och viktigt att vi nu kan starta DIGSUM. Vare sig datorer, surfplattor, internet eller sociala medier är längre nya företeelser, men det uppkommer hela tiden nya forskningsutmaningar gällande frågor om förhållandet mellan digital teknik och samhällets utveckling, säger Simon Lindgren, föreståndare vid den nya enheten DIGSUM.

DIGSUM kommer att fungera som en mötesplats för forskare och bland annat driva en gemensam seminarieserie, postdoc- och doktorandaktiviteter, och knyta samman övergripande samverkan i olika forskningsprogram och projekt.

Inom fakulteten bedriver ett femtiotal personer, varav närmare tio professorer, forskning som på olika sätt berör frågor om digitaliseringen av samhället. Några områden som kommer att studeras är:

  • sociala medier
  • politik och sociala rörelser
  • IKT, organisering och innovationsprocesser
  • lärande, utbildning och kunskapsproduktion
  • människa-dator-interaktion
  • kognitionsvetenskap
  • genus och det digitala
  • datorspel
  • biblioteks- och informationsvetenskap

– Redan har enheten ett STINT-finansierat utbytesprogram igång med CAMRI (Communication and Media Research Institute) vid University of Westminster i London. Ett par doktorander har spenderat tid där och workshops har hållits på båda ställena. Vi har också ett nystartat projekt om stöd på nätet för unga människor med psykisk ohälsa, berättar Simon Lindgren.