Dizparc
Dizparc växer snabbt, berättar Anna Nabb, i mitten. Företaget är idag 15 personer i Umeå, 70 i hela landet.

Dizparc rekryterar i rekordtakt

Dizparc fortsätter växa snabbt. På bara drygt tio månader har företaget vuxit till 15 personer i Umeå och 70 i hela landet. I Umeå har företaget nyligen flyttat in i nybyggda glashuset på Umestan.

Sedan starten för nio månader sedan har dizparc vuxit till cirka 70 medarbetare, varav 15 i Umeå, och fler är på ingång. Behovet är stort inte minst av personer inom strategisk och rådgivande konsultation, digital kommunikation samt lösningar inom webb, business intelligence och affärssystem.

– Vi ser tydligt att Dizparcs profil, med ambitionen att stödja små- och medelstora företag och organisationer i deras digitala utveckling, är efterfrågad. Sedan starten i Umeå har vi bidragit till den digitala utvecklingen hos flera av länets företag och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster. Något jag självklart är väldigt glad över, säger Anna Nabb, Dizparc.

Bland de numera drygt 30 kunderna kan nämnas Rototilt, Sports Medicine, Inlandsfrakt, GE Healthcare och Nolia.

Ambitionerna för det kommande året är fortsatt höga. I Umeå satsar Dizparc på att vara minst 20 medarbetare innan året är slut.

– Vår ambition är en fortsatt kraftig tillväxt under året. Umeå med omnejd är en företagsam region och intresset för att ligga i framkant av den digitala utvecklingen är hög hos företagen. Här skall Dizparc spela en viktig roll även fortsättningsvis, säger Anna Nabb.