Shoshana Berger presenterade några designprinciper för en bättre död.

Döden en snackis på Slush

I skenet av döden blir det tydligt hur vi bör leva, men också hur döden skulle kunna bli bättre med hjälp av mänsklig teknik och design. Slush i Helsingfors inleder starkt med dödstema.

Slush i Helsingfors, ett av världens största techevent, drog igång på onsdagen med nära på 20 000 besökare. Redan i det inledande fireside chat-samtalet med investeraren Chris Sacca, grundare av Lowercase Capital, kom döden på tal.

Silicon Valleys passivitet
Sacca, för dagen klädd i färgglad westernskjorta, sippade på en alkoläsk och ondgjorde sig över Silicon Valleys passivitet under det amerikanska presidentvalet. Men han påpekade också att tech-startups borde jobba med frågor som på lång sikt har betydelse för oss, exempelvis döden.

Samtidigt på en närliggande scen, inledde Shoshana Berger, redaktionell chef på IDEO, ett anförande med rubriken ”Redesigning Death”.

Din egen dödsruna
”Hur skulle din egen dödsruna se ut om du skrev den i dag?” frågade hon publiken.

I skenet av döden blir vi klartänkta. Kanske inser vi vad vi faktiskt borde lägga vår tid på. Kanske blir vi också medvetna om hur döden borde kunna vara.

Bättre död
Berger visade olika exempel på idéer som kan skapa en mänskligare och bättre död. En konstnär i ett av hennes projekt föreslog exempelvis att ljudmiljön på sjukhus skulle kunna bli lugnare och behagligare genom att justera tonläget i de olika maskinernas pip, så att de tillsammans bildade harmoniska ackord.

Design, verktyg och tjänster för livets slutskede lämnar i dag mycket att önska. Många problem kvarstår, exempelvis dessa:

Rätt beslut
Hur ska vi i framtiden se till att vi inför döden kan ta rätt beslut, lämna kvar någonting värdefullt till eftervärlden, eller se till att någon vi litar på släcker ner våra digitala liv på ett bra sätt?

Berger uppmanade publiken att tänka kreativt kring vad de skulle kunna bidra med. Utifrån ett strikt marknadsperspektiv är döden dessutom ett relativt säkert kort.

”Marknadspenetrationen är hundraprocentig. Vi ska alla dö.”