Magnus Burvall Emanuel Dohi
Magnus Burvall, till vänster, är tillsammans med Jonas Lindqvist ny hos Dohi i Sundsvall. Till höger grundaren Emanuel Dohi.

Dohi expanderar och ökar takten i Sundsvall

För drygt ett år sedan etablerade Dohi ett kontor i Sundsvall. Nu engageras
Magnus Burvall och Jonas Lindqvist för att arbeta med strategisk affärsutveckling mot nya kunder och marknadssegment.

Under den gångna hösten har dotterbolaget Dohi Innovation Agency fortsatt sin expansion med stark orderingång och tillväxt, i såväl omsättning som antal medarbetare. Den pågående digitaliseringen påverkar idag i stort sett alla branscher och organisationer, vilket skapar stark efterfrågan på de tjänster som Dohi Innovation Agency erbjuder i gränslandet mellan teknik, affärsutveckling och design.

För drygt ett år sedan etablerade Dohi ett kontor i Sundsvall, i syfte att bygga upp en verksamhet med tjänster riktade mot skogsnäringen, industrin och offentlig sektor, men också för att fortsättningsvis arbeta med komplexa digitala lösningar för media. Mottagandet har varit mycket positivt och nu ökar Dohi takten och siktar på fler kunder och medarbetare med utgångspunkt i etableringen i Sundsvall.

Strategisk affärsutveckling

I syfte att accelerera tillväxten har Dohi engagerat Magnus Burvall, för att arbeta med strategisk affärsutveckling mot nya kunder och marknadssegment. Magnus har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bolag som Accenture och TeliaSonera. Han har också både bred och djup erfarenhet som entreprenör i egen verksamhet och från systematiserad innovation, där han bland annat som VD varit med och etablerat två olika så kallade Science Parks.

Fortsatt tillväxt

Dohi har också anställt Jonas Lindqvist som Account Manager med ansvar för Norra Sverige, men med utgångspunkt från kontoret i Sundsvall. Han kommer närmast från en befattning som Account Manager för Aalund Nordic och tillsammans med Magnus kommer han nu lägga grunden för Dohis fortsatta tillväxt i regionen.

– Jag välkomnar varmt samarbetet med Magnus och vår nye medarbetare Jonas till Dohi och jag är övertygad om att de båda med sin värdefulla erfarenhet kommer vara viktiga för vår fortsatta tillväxt. Vi har fått ett mycket positivt mottagande i Sundsvall, men som en del av vår långsiktiga strategi, avser vi nu att skruva upp takten i vår expansion, säger Emanuel Dohi, VD för och grundare av Dohi Sweden.

I samband med den utökade satsningen i Sundsvall har den tidigare kontorsansvarige, Björn Lidenmark, valt att gå vidare till annan verksamhet.