Dohi

Dohi Sweden blir Dohi

Dohi Sweden tar ett nytt steg. Sju bolag inom koncernen samlas till en gemensam plattform under det gemensamma namnet Dohi.

Sedan innovationsbyrån Dohi Sweden grundades, för fem år sedan, har bolaget medvetet samlat tekniker, designers och strateger, allt i syfte att skapa en organisation som kan blicka in i nästa framtid, generera idéer och göra verklighet av dem.

Idag, när medarbetarna närmar sig 80 till antalet, är verksamheten redo för nästa steg. Dohi Sweden blommar nu ut i sju olika verksamheter under samlings- och koncernnamnet Dohi. I samband med den milstolpen lanseras en gemensam portal på webben –
www.dohi.se/.

Utveckla ett ekosystem

– Vårt mål är att utveckla ett ekosystem för entreprenörskap och innovation, så att vi och regionen blir attraktiva och starka nog för att konkurrera såväl nationellt som internationellt. Vi vill påverka utvecklingen snarare än att reagera på förändring. Vi samarbetar därför kontinuerligt med andra aktörer samtidigt som vi själva har möjlighet att knoppa av växande delar av vår egen verksamhet och ge dem helt nya förutsättningar att accelerera vid sidan av varandra, säger Emanuel Dohi, VD och grundare.

Dohi finns idag på fyra platser i Sverige – Umeå, Stockholm, Sundsvall och Växjö. Utgångspunkten är huvudkontoret i Umeå där de olika verksamheterna samverkar under samma tak i Utopiakvarteret – 1 400 kvadrat som designats för att stimulera till nyfikenhet, kreativitet, möten, innovation och entreprenörskap.

– Vi vill att våra lokaler och vår plattform ska bli en samlingsplats för kreatörer och entreprenörer, och därigenom skapa en ny knutpunkt för den digitala industrin i Norra Europa och som kännetecknas av en atmosfär där idéer och innovationer tas på djupaste allvar och där startup-kulturen är vital och helt naturlig, säger Emanuel vidare.

Sju enheter

I samband med att den nya plattformen etableras får varje enhet i koncernen ett namn som syftar på respektive verksamhetsområde. Under koncernnamnet Dohi samlas:
Dohi Agency – utvecklar digitala tjänster och produkter för nästa framtid.
Dohi Society – sätter upp mötesplatser och scener för inspiration och erfarenhetsutbyte.
Dohi Venture – bryter ny mark och investerar i entreprenörer.
Dohi Entertainment – inriktade på interaktiv underhållning, spelproduktion och gamification.
Dohi Broadcast – skapar nästa generations tv.
Dohi Publishing – bygger communities via magasin och digitala mötesplatser samt e-handelsbolaget Dohi eCommerce.

– Vi har under våren och sommaren genomfört ett internt varumärkesarbete och därefter lagt en ny grund för vår kommunikation. Den nya plattformen är en viktig del av vår strategi för framtiden och vår fortsatta utveckling, säger Lisa Eliasson som varit projektledare för arbetet.