Emanuel Dohi.
Emanuel Dohi är glad över nytt kapital och nya ägare till Dohi Sweden som ska göra det möjligt att expandera ytterligare.

Dohi tar in nya ägare och nytt kapital

Dohi Sweden tar in fler ägare och nytt kapital för att kunna expandera. ”Jag känner mig oerhört entusiastisk inför nästa kapitel i Dohis utveckling”, säger Emanuel Dohi, VD och grundare.

Det nya kapitalet som Dohi Sweden tar in kommer från Fort Knox Förvaring, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och Krister Olsson samt från grundaren Emanuel Dohi. Det ska användas till fortsatt rekrytering av såväl nyckelbefattningar som kvalificerad specialistkompetens för den fortsatta organiska tillväxten. Det kommer också användas till strategiska förvärv för att stärka Dohis närvaro geografiskt och hos större nyckelkunder.

Växla upp takten
– Jag känner mig oerhört entusiastisk inför nästa kapitel i Dohis utveckling. Mot bakgrund av den affärsplan som vi arbetar efter stärker vi nu vår resursbas och breddar ägandet i bolaget. Jag är både glad och stolt över att vi nu får in ägare som med kapital, nätverk och kompetens ger mig och mina fantastiska medarbetare möjligheten att växla upp takten ytterligare, säger Emanuel Dohi, VD för och grundare av Dohi Sweden, som genom åren även fått stöd av Uminova Innovation.

– Det saknas varken idéer, finansiering eller efterfrågan från kunder, nu söker vi fler talangfulla människor med gedigen kunskap och erfarenhet som vill vara med på den fortsatta tillväxtresan, fortsätter Emanuel Dohi.

Utöver organisk och förvärvsdriven expansion planerar Dohi också att genomföra omfattande investeringar i utvecklingen av den egna produktportföljen. Detta är en viktig del av den långsiktiga strategin, att öka intäkterna från egenutvecklade digitala produkter och tjänster.

Stor koncern
Dohi Sweden är moderbolag i Dohi koncernen, ett digitalt media- och innovationshus med engagemang i 19 hel-, och delägda verksamheter. Det har gått sex år sedan serieentreprenören Emanuel Dohi grundade Dohi-koncernen, med ambitionen att ta Umeå ut i världen och världen närmare Umeå. I snabb takt har organisationen växt till att vara i framkant och en av de ledande i den pågående digitaliseringen, där de har lanserat ett 100-tal produktioner i nära samarbete med några av landets mest välkända varumärken.

Dohi-koncernen består av den digitala innovationsbyrån Dohi Innovation Agency som utvecklar nästa framtids digitala tjänster och produkter. Dohi Society sätter upp mötesplatser och scener för inspiration och erfarenhetsutbyte. Dohi Venture investerar både med kompetens och kapital i digitala entreprenörsledda produktbolag och samtidigt utvecklar bolagen inom Dohi Media nya former för kommunikation och interaktion.

Dohi Media består av online-communities och e-handelssajter, samt det nationella magasinsförlaget Dohi Publishing, tv-produktionsbolaget Dohi Broadcast och dataspels-studion Dohi Entertainment.

Huvudkontor i Umeå
Koncernen omsätter idag drygt 100 miljoner kronor och har kontor i Umeå, Stockholm, Sundsvall samt Växjö. Utgångspunkten är huvudkontoret i Umeå där de olika verksamheterna samverkar under samma tak i Utopia-kvarteret, ca 1 400 kvadrat som designats för att stimulera kreativitet, innovation och entreprenörskap.

– Dohi är ett entreprenörsdrivet bolag med rötterna i Umeå som gått från noll till 100 miljoner i omsättning på kort tid, och vi ser stora möjligheter för bolagets fortsatta utveckling säger Markus Olsson på Fort Knox Förvaring.