Nästa steg för drönarindustrin är flygfarkoster som kan färdas långt utom synhåll. Något som ställer stora krav inte bara på tekniken utan även på lagar och regler.
Nästa steg för drönarindustrin är flygfarkoster som kan färdas långt utom synhåll. Något som ställer stora krav inte bara på tekniken utan även på lagar och regler.

Drönare som flyger utom synhåll ställer nya krav

Att flyga utom synhåll med drönare är nästa steg som drönarindustrin står inför, menar Roger Öhlund, marknadschef på Skellefteåföretaget SmartPlanes.

Det finns ett stort internationellt intresse för de drönare som SmartPlanes utvecklat. Bland annat har de använts i Tanzania för övervakning av vilda djur och kontroll av tjuvjakt. I Nordamerika finns intresse för såväl lantmäteri som gränsövervakning.

I takt med ökande behov och med framsteg inom tekniken så står området inför stora utmaningar bland kring frågan om vilka lagar och regler som ska gälla för hur drönare får flyga när deras räckvidd sträcker sig utom synhåll, påpekar Roger Öhlund i ett blogginlägg.

Bortom synhåll

Inte minst gäller det den nya sortens drönare som kan flyga och styras längre bort än vad operatören ser med sina egna ögon. Det kallas Beyond Visual Line Of Sight, BVLOS, och är något som Skellefteåföretaget SmartPlanes arbetar med, skriver Roger Öhlund.

SmartPlanes egen drönare Freya har kapacitet att flyga i en timme och fyrtio minuter med en räckvidd på nära åtta mil. Det innebär att tekniken ökar kraven på att området utvecklas.

Outvecklad infrastruktur

Här finns utmaningar som outvecklad infrastruktur där ett system för flyg i luftrum med låg höjd är nödvändigt. Fullt utvecklat skulle det möjliggöra säker och effektiv flygning på låg höjd med tjänster som luftrumsdesign, anpassade flygkorridorer i landskapet, väderprognoser, hantering av trafikstockningar, undvikande av terränghinder och snabb omdirigering av flygrutten.

Men i framtiden kan detta även behöva sättas upp för flygning på högre höjder.

”Jag skulle föreslå att vi i framtiden måste kunna förlänga detta till hög höjd också”, skriver Roger Öhlund och påpekar att det innebär att drönarna måste utrustas med transpondrar för GPS-höjd, flyghastighet och platsinformation.

I videon nedan visar SmartPlanes hur deras drönare fungerar.

Lagar och regler

Men även om tekniken står inför stora utmaningar så är ändå bristen på föreskrifter och lagar den mest utmanande delen av alla, fortsätter Roger Öhlund.

”Med en bransch som utvecklas supersnabbt, och med nästan inga globala normer fastställda, riskerar drönarindustrin att betraktas som alltför omogen för att tillåtas att flyga utom synhåll”, menar Roger Öhlund.

Det är inte en lätt uppgift att klara alla utmaningar, men tack vare att industrin nu visar på allt fler lösningar så kommer beslutsfattarna att se att det finns en möjlighet för flyg utom synhåll, konstaterar Roger Öhlund.

Om SmartPlanes
SmartPlanes är ett Skellefteåbaserat företag som grundades 2005 vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. SmartPlanes skapades för att effektivt kartlägga grödor, gruvområden, stenbrott, skogar och byggarbetsplatser med exakta, pålitliga och säkra drönare.