Lars Stenlund och Olov Sandberg på Dagens Industris gasellgala.
Lars Stenlund och Olov Sandberg, grundare av Vitec. Bilden tagen i samband med Dagens industris träff med Gasellvinnare i Umeå.

Drygt fyra miljoner euro i ny order för Vitec

Umeåföretaget Vitec stärker affärsområdet Hälsa med en order i Finland om drygt fyra miljoner euro för ett nytt patientinformationssystem.

I december 2013 köpte Umeåföretaget Vitec det finska programvarubolaget Acute FDS OY som utvecklat programvara för elektronisk journalhantering för hälsovård i Finland. Förvärvet följs nu upp med en order om drygt fyra miljoner euro för ett nytt patientinformationssystem.

Det är SHVS, Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland, som förordar Vitec Acute Oy som leverantör av ett nytt patientinformationssystem. Systemet täcker funktioner som exempelvis kalenderbokning, patientinformation och fakturering. Upphandlingen omfattar ett ordervärde om drygt fyra miljoner euro och sträcker sig över en period om sju år.

I samband med förvärvet av programvarubolaget Acute i december 2013 menade Vitecs grundare och vd Lars Stenlund:

– Förvärvet av Acute FDS Oy utgör ett naturligt steg i Vitecs plan att fortsätta expandera verksamheten både till fler marknader och fler nischer. Genom förvärvet stärker vi vår position som leverantör av branschspecifika affärssystem i Norden.

Den nya ordern som bolaget Vitec Acute OY nu tecknat kan ses som en del av detta stärkande av Vitecs position och att företaget blir mer kraftfullt inom affärsområde hälsa.

Läs mer om affären hos Vitec.

Text och foto: Mikael Hansson