IT-pub i Umeå
Ett glatt gäng som medverkade på en tidigare IT-pub på Harrys i Umeå. Nu bjuder arrangörerna in till ännu en träff.

Effektivare vård av stroke, diabetes och demens

Vård av patienter som drabbats av stroke, diabetes och demens kan bli mer effektiv och billigare med rätt stöd av IT, enligt en internationella projektgrupp som nyligen träffats i Umeå.

EU-projektet RICHARD ska under tre år studera på vilket sätt som IT kan stötta vården av patienter som drabbats av kroniska sjukdomar som stroke, diabetes och demens. Projektet har tillkommit utifrån ett uttalat behov av att finna modeller för hur vården kan bli mer effektiv samtidigt som kostnaderna kan minskas.

I veckan har projektdeltagare från Italien, Polen, Storbritannien och Sverige träffats i Umeå för fortsatta samtal om hur ny teknologi kan skapa nya möjligheter inom vården av livslånga sjukdomar.

Projektet kommer att pågå fram till 2013 och leds i Sverige av professor John Waterworth, institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Från Sverige deltar tre partners i arbetet: forskargruppen Q-life vid Umeå universitet, Geriatriskt centrum på Norrlands universitetssjukhus samt IT-konsultföretaget Explizit från Skellefteå.

RICHARD projectDeltagare i RICHARD-projektet i Västerbotten är från vänster Mats Nilsson, Explizit, Sture Eriksson från Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, samt Carl-Johan Orre, Eva Lind-Waterworth och John Waterworth, Umeå universitet.

Text och foto: Mikael Hansson