Sara Öhrvall och Mikael Damberg
I diskussion om en ny digital agenda för Sverige. Sara Öhrvall, digital strateg och ledamot i Umeå universitets styrelsen och näringsminister Mikael Damberg deltar när Google och BCG presenterar sin rapport.

Efterlyser ny digital agenda för Sverige

En ny digital agenda behövs för att Sverige inte ska halka efter andra länder, menar Google och Boston Consulting Group. ”Vi måste jacka upp”, håller näringsminister Mikael Damberg med om under ett samtal i Almedalen.

– Sverige tappar på flera fronter, vi är inte längre den digitala fyr via en gång varit i Europa, säger David Mothander, Google, under ett samtal i Almedalen där ett förslag till ny digital agenda presenteras för bland annat näringsminister Mikael Damberg.

– Vi behöver en politik som driver på. Det saknas en framåtlutad aggressiv hållning kring dessa frågor, fortsätter David Mothander.

David Mothander och Fredrik Lind

David Mothander, Google, och Fredrik Lind, Boston Consulting Group, presenterar rapporten om en ny digital agenda.

Sverige faller i digital ranking

Bakom förslaget på en ny digital agenda står Google och konsultbyrån Boston Consulting Group. De konstaterar att Sverige faller i flera internationella rankingar vad gäller digitalisering och de menar att något måste göras åt detta.

I rapporten som föreslår en ny digital agenda radas fem konkreta punkter upp. Det handlar om att stärka digital innovationskraft, att stimulera entreprenörskap, förbättra tillgången till kapital, modernisera lagar och regler samt värna om utbildning och kompetens.

Rapportens författare menar att Sverige har alla förutsättningar för att vara en världsledande digital nation, men då krävs en ny digital agenda och ett ökat intresse från såväl politiker som näringsliv. Näringsminister Mikael Damberg medger under samtalet att Sverige måste kliva fram mer kring digitalisering.

Sverige behöver jacka upp

– Jag delar analysen att vi måste jacka upp, kommenterar näringsminister Mikael Damberg när han under seminariet i Almedalen får tillfälle att kommentera förslaget till ny digital agenda.

Att Sverige visar tecken på att halka efter beror på att konkurrensen från andra länder blivit starkare, menar Damberg.

– Vi tävlar med en hel rad nya länder som är mycket mer avancerade än tidigare, säger Mikael Damberg.

Men det finns positiva tecken. Damberg nämner bland annat nya startup-företag som växer fram runt om i Sverige.

– Ta startup-scenen  i Stockholm. Den bubblar just nu med samlingsplatser och kreativa ställen. Och det är inte bara i Stockholm utan också i andra klusterbildningar i Sverige.

Mikael Damberg nämner också den traditionella industrins digitalisering och Innovationsrådet som nyligen tillsats av regeringen.

Behov av utbildning

Under samtalet deltar även Sara Öhrvall, digital strateg och ledamot av Umeå universitets styrelse. Hon håller med om att startup-företag kan skapa nya talanger som är viktiga för utvecklingen. Men hon pekar också på behovet av ökad utbildning i data och IT.

– Jag vill se en plan för universitet och högskolor. Teknikutbildningar är isolerade företeelser, vi behöver studenter som kommer in med digital kunskap, säger Sara Öhrvall.

Mikael Damberg håller med om att utbildningen är ett eftersatt område, men han lyfter också fram grundskolan.

– Långsiktigt är jag mest orolig för grundskolan och hur den klarar sitt kunskapsuppdrag bland unga. Vi måste tala upp läraryrket och jag hoppas på stor politisk enighet kring detta, säger Mikael Damberg.

Läs hela rapporten
Launching a New Digital Agenda: How Sweden Can Become the Global Leader in Digitization and Technology.

Text och foto: Mikael Hansson