eHälsa i Umeå
Doktorander och postdoc-forskare som medverkade under eHälso-dagen. Från vänster i bakre raden: Robyn Schimmer, Linda Månsson, Sara Lundell, Caroline Fischl, Robert Lundmark, Haleluya Moshi. Främre raden: Helena Lindgren (arrangör), Ulrika Öberg, Shaima Abdelmageed, Madeleine Blusi, Egfrid Mkoba, samt arrangör Marlene Sandlund.

eHälsa allt viktigare inom sjukvården

Digitala produkter och tjänster blir allt viktigare inom sjukvården. Det visar forskning inom eHälsa vid Umeå universitet som nyligen presenterades vid en temadag.

Det är stor bredd på forskning inom eHälsa vid Umeå universitet. Det märktes vid en temadag som nyligen anordnades för andra gången i Vårdhögskolans lokaler. Att eHälsa blir allt viktigare inom sjukvårdens framtid står klart.

Under dagen berättade Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, om tät.nu, ett självträningsprogram för inkontinens. Från Institutionen för datavetenskap visade Thomas Hellström pågående forskning kring intelligenta rullatorer. Hanna Malmberg Gavelin från institutionen för psykologi lät publiken prova en övning från ett digitalt träningsprogram för kognition som använts i forskning bland annat för personer med utbrändhet.

Elva doktorander och två postdoc-forskare gav också exempel på de forskningsstudier som de ingår i.

– Det är stor bredd på deras forskning och nu får de insyn i varandras arbeten och kan lära sig om eHälsa ur olika perspektiv, berättar Helena Lindgren, Institutionen för datavetenskap.

Tillsammans med Marlene Sandlund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, var hon arrangör av dagen, och även kursledare för en ny doktorandkurs i eHälsa för doktorander från olika fakulteter som avslutades med presentationer under temadagen.

Bland forskningsprojekten som doktoranderna visade upp fanns allt från hur äldre uppfattar digitala tjänster inom hälsovård, självtest av balans och styrka för äldre, ”augmented reality” och spel som stöd för äldre, telefontjänst med läkare och sjukgymnaster i Tanzania, till design av digitala hjälpmedel för patienter med lungsjukdomen KOL och diabetes.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 28 oktober, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

28 oktober, 2016