Li Wu och Mulugeta Ayalew Tamiru är två industridoktorander som förstärker teamet hos startup-bolaget Elastisys.
Li Wu och Mulugeta Ayalew Tamiru är två industridoktorander som förstärker teamet hos startup-bolaget Elastisys.

Elastisys förstärker med industridoktorander

Nu växlar Elastisys upp med två internationella industridoktorander. Li Wu och Mulugeta Ayalew Tamiru har redan installerat sig i lokalerna hos Uminova Innovation.

Som en avknoppning från Umeå universitet har startup-bolaget Elastisys en stark akademisk grund att stå på. Bolaget har många kopplingar till världsledande forskning inom automatisering och optimering av datormoln vilket ger företaget många fördelar i internationell konkurrens.

Elastisys är ett av flera starka avknoppningsbolag från Umeå universitet som drivs inom inkubatorn Uminova Innovation. Nu stärker Elastisys sin verksamhet än mer genom att ta emot två industridoktorander, Li Wu och Mulugeta Ayalew Tamiru, som under ett och ett halvt år kommer att finnas i Umeå. Båda är de en del av det så kallade FogGuru-projektet, och kommer att vara anslutna till Technical University of Berlin respektive University of Rennes 1.

– För oss är det jätteroligt få ta in två industridoktorander. De kommer att bidra med metoder och algoritmer till intern produktutveckling, unik kompetens, en kulturell bakgrund som ger nya perspektiv i teamet samt möjligheter till intressanta samarbeten med telecom-bolag eller till exempel Umeås 5G-projekt, säger Robert Winter, vd för Elastisys.

Stor erfarenhet av forskning

Hur är det då för ett startup-bolag att ta in internationella industridoktorander? Är det inte ett stort åtagande? Nej, menar Robert Winter. Eftersom Elastisys är en avknoppning från datavetenskap vid Umeå universitet finns erfarenheten inom bolaget att driva stora forskningsprojekt.

– Vår CTO Johan Tordsson handleder och koordinerar mot vår roadmap, Erik Elmroth, en av våra grundare, har gjort mycket av uppstartsjobbet och vi har också fått jättebra hjälp av Lennart Edblom från datavetenskap att administrera projektet, förklarar Robert Winter.

– Mycket av det praktiska jobbet i början handlar om att få visum, boende och personnummer på plats för att de ska kunna börja jobba i Sverige överhuvudtaget. Att få visum har tagit nästan ett år, säger Robert Winter.

Läs mer om Li Wu och Mulugeta Ayalew Tamiru på Elastisys webb.