Robert Winter, vd Elastisys, tillsammans med Mats Nordlund vd Netrounds, Kaela Loffler, VP Marketing, och Anders Bergsten, VP Product. Management.
Robert Winter, vd Elastisys, tillsammans med Mats Nordlund vd Netrounds, Kaela Loffler, VP Marketing, och Anders Bergsten, VP Product Management.

Elastisys och Netrounds skapar effektiv nätdrift

Netrounds inleder samarbete med Elastisys, framstående avknoppningsföretag från Umeå universitet.

Netrounds är en ledande leverantör av mjukvarubaserade lösningar för aktiv testning, övervakning och automatiserad kvalitetssäkring till leverantörer av kommunikationstjänster. De inleder nu ett samarbete med Elastisys, ett avknoppningssföretag från en ansedd forskningsgrupp vid Umeå universitet.

Tillsammans genomför de unik och proaktiv kvalitetssäkring av nättjänster.

Gör nätdriften mer effektiv

– Kombinationen av våra högkvalitativa mätningar och Elastisys intelligenta algoritmer har visat sig träffsäkert förutsäga anomalier i många olika nättjänster och nätdomäner, säger Anders Bergsten, produktchef på Netrounds.

– Möjligheten att på förhand kvalitetssäkra nättjänster gör att våra kunder kan avsevärt minska antalet fel i näten som påverkar deras slutanvändare negativt. De kan reagera mycket snabbare och på ett mycket mer välprioriterat och målinriktat sätt, så att de lägger resurser på de larm och fel som har den största inverkan på kundupplevelsen, fortsätter Anders Bergsten.

– Våra algoritmer bygger på årtionden av ledande forskning och är skräddarsydda för nätspecifika användarfall, säger Robert Winter, vd för Elastisys. Det är väldigt viktigt att betona att precisa resultat bara kan erhållas när relevanta och högkvalitativa data finns tillgängligt – såsom de indikatorer från aktiva mätningar som Netrounds tillhandahåller.

Om Netrounds
Netrounds tillhandahåller lösningar för aktiva nätmätningar i fysiska nät, hybridnät och virtuella nät. Netrounds programmerbara, mjukvarubaserade funktioner för testning, kvalitetssäkring och övervakning låter telekomoperatörer och tjänsteleverantörer förbättra slutanvändarnas upplevelse av IP-baserade tjänster såsom internet, tv, röstsamtal och andra kvalitetskrävande affärstjänster. Netrounds lösningar används av fler än 250 nätoperatörer, tjänsteleverantörer och företag världen runt. Netrounds har sitt huvudkontor i Luleå och har kontor även i Stockholm samt i Boston, Massachusetts.

Om Elastisys
Elastisys produkter och tjänster bygger på årtionden av internationellt ledande forskning inom distribuerade system, datormoln och autonom hantering av virtualiserade resurser. Elastisys grundades 2011 och är en avknoppning från den ansedda forskningsgruppen för distribuerade system vid Umeå universitet.