Hans Kreisel, vd Skellefteå Kraft
Hans Kreisel, vd Skellefteå Kraft

Elbolag vill locka datacenter till norra Sverige

Sverige har en unik möjlighet att skapa en helt ny industri för datacenter. Skellefteå Kraft och Vattenfall vill nu locka internationella storföretag att bygga sina datahallar i norra Sverige.

Elintensiva industrier som datacenter, batteritillverkare och tillverkare av solceller ska lockas att etablera sig i norra Sverige, på liknande sätt som exempelvis Facebook har gjort. Det vill elbolagen Skellefteå Kraft och Vattenfall som nu går ut i en gemensam internationell satsning för få fler industrier att flytta till regionen.

Satsningen grundas bland annat på en rapport från The Boston Consulting Group som hävdar att Sverige har en unik möjlighet att på mindre än tio år bygga upp en ny industri för datacenter.

Stora pengar

Det handlar om stora pengar. Den stora globala efterfrågan på nya datahallar skulle kunna leda till 50 miljarder kr i ökat tillskott till svensk ekonomi och leda till 27 000 arbetstillfällen år 2025, konstateras i rapporten. Sverige är väldigt väl positionerade för att attrahera internationella datacenter. Vi har länge varit ansedda som en ledande IT nation, vi har en högutbildad arbetskraft, pålitlig och miljövänlig energi, företagsvänlig och stabil politik samt ett kallt klimat med frånvaro av naturkatastrofer. Globala spelare har noterat detta, vilket exempelvis Facebooks datacenter i Luleå visar, konstaterar rapporten.

Stabil el

Initiativet från Skellefteå Kraft och Vattenfall är ett svar på denna kraftigt ökade efterfrågan av datalagring men även framväxten av nya elintensiva industrier som till exempel batteritillverkning. För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion. Här ligger Sverige, och tydligast den norra landsändan, bra till i konkurrensen med andra länder.

– Möjligheterna som norra Sverige erbjuder för att bygga upp den här typen av nyindustrialisering är mycket gynnsamma. Här finns tillgång till stabil och förnybar el till konkurrenskraftiga priser, men också starka lokalsamhällen. Det är en möjlighet för norra Sverige, fler etableringar kommer att betyda jobb och tillväxt i regionen, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Skattelättnad

Regeringen har föreslagit att energiskatten för datacenter, med en installerad effekt på minst 0,5 MW, sänks till samma nivå som gäller för övrig elintensiv industri från 1 januari 2017. Förslaget ligger nu på riksdagens bord.

– Den föreslagna skattelättnaden i regeringens budgetproposition är varmt välkommen, och den ger Sverige ännu bättre förutsättningar att locka till sig dessa etableringar. I samarbete med kommuner, myndigheter och andra aktörer i norra Sverige vill vi nu satsa på att marknadsföra regionens goda förutsättningar för de nya industrierna, säger Magnus Hall, koncernchef för Vattenfall.

Skellefteå Kraft och Vattenfall kommer att bedriva satsningen som ett gemensamt initiativ med ett särskilt fokus på att attrahera och underlätta för nya elintensiva industrier att etablera sig i norra Sverige. Som en del av detta avser parterna att förvärva The Node Pole, ett bolag som arbetat med att attrahera datacenterverksamhet till Norrbotten.