Agnes-projektet
Frv. Kristin Ivarsson, 68 år, Greta Åberg, 94 år, Sixten Blomberg, 91 år, Gunni Åhdén och Hans-Gösta Åhdén, samtliga från Vännäs, tycker det är mycket spännande att vara med och utforma framtidens IT-hjälpmedel för äldre.

Elever får stöd med källkritik

Alla elever som börjar i Umeås kommunala gymnasieskolor får idag en egen bärbar dator. Men satsningen, som är unik i Sverige, ställer också krav på att eleverna förstår hur man ska hantera information på internet med källkritik och upphovsrätt.

Sommarlovet är slut och mer än 300 lärare bänkar sig i Östra Gymnasiets aula i Umeå för en studiedag om datorn i undervisningen. I och med att alla elever och lärare på de kommunala gymnasieskolorna från denna termin har en egen bärbar dator ökar också kraven på att man kan hantera dem på ett bra sätt och därför är intresset stort när de två lokalt framtagna sajterna
Studiekoll
och
Infokoll
presenteras.

Källkritik och upphovsrätt

När nu datorn blir ett centralt verktyg i Umeås gymnasieskolor vill man från gymnasieförvaltningens sida ge stöd för att de ska kunna användas på ett bra sätt. Ett led i detta arbete är sajterna Studiekoll och Infokoll, som man tagit fram i Umeå för att hjälpa eleverna förstå vikten av att formulera frågor, bedöma information med källkritik och ta hänsyn till upphovsrätt när man använder sig av andras texter och bilder.

– Med dator och IT kan lärandet ske oberoende av tid och rum. Och eftersom många elever sitter hemma med sina datorer och gör uppgifter är det viktigt att erbjuda dem stöd dygnet runt, förklarar utvecklingsledare Anna Cederblad för de samlade lärarna.

Sajten Studiekoll fokuserar på studieverktyg som kan användas i skolan. Här finns rättstavningsprogram, talsyntes och ordhjälp och på sajten ska elever kunna få support både av teknisk och pedagogisk art. Framöver ska Studiekoll också kunna fungera som en gemensam publiceringsplats där vissa av elevernas arbeten kan visas.

Ökad informationskompetens

Anna Wiklund, lärare på Midgårdsskolan, har varit med och tagit fram Infokoll, en sajt som utvecklats i ett samarbete mellan ämneslärare och bibliotekarier inom Umeå gymnasieskolor. Syftet har varit att hitta metoder för att öka elevernas informationskompetens. Wiklund ser stora möjligheter i de nya sajterna, inte minst för att hjälpa eleverna att kritiskt granska den information man möter på nätet

– Det är viktigt att kunna bedöma värdet av en källa med källkritik. Upphovsrättsliga frågor behöver eleverna också känna till. Med Infokoll kan man jobba strukturerat kring begrepp som källkritik och upphovsrätt. På så sätt kan vi hjälpa eleverna att höja sin informationskompetens, berättar Anna Wiklund. 

– Vi har lagt in konkreta exempel för att det inte ska bli för abstrakt. Tanken är att man kan låta eleverna gemensamt tänka kring begreppen och diskutera dem, berättar Anna Wiklund.

Anna Wiklund är särskilt nöjd över att projektet grundats i ett bra samarbete mellan lärare och bibliotekarier. På så sätt får biblioteket en central plats i elevernas informationssökande.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 18 augusti, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

18 augusti, 2010