Johannes Karlsson och Peter Björk
Johannes Karlsson och Peter Björk på Elsys märker hur intresset för deras Internet f Things-sensorer exploderar.

Elsys växer när alla prylar kopplas upp

Startup-bolaget Elsys exporterar sensorer till Internet of Things ut över hela världen. Senaste halvåret har efterfrågan exploderat.

– Vi har levererat hundratals testinstallationer ut över hela världen. De största förfrågningarna handlar om 10 000-tals sensorer. Framför allt på fastighetssidan växer intresset, säger Johannes Karlsson, forskare vid Umeå universitet och en av grundarna av startup-bolaget Elsys, som tillverkar sensorer.

Den största delen av Elsys tillverkning går på export. 50 procent säljs inom Europa, 25 procent till övriga världen, medan 25 procent stannar i Sverige.

– Fortsätter förfrågningarna på det här sättet så kommer vi att växa under året, säger Johannes Karlsson.

Idag har företaget fyra anställda men med en ökad internationell efterfrågan kan det bli tal om att anställa fler.

– Vi behöver förstärka på säljsidan och leveranser för det är mycket förfrågningar nu, säger Johannes Karlsson.

Många användningsområden
Det är framför allt senaste halvåret som Elsys märkt hur intresset för sensorer, uppkopplade enheter och Internet of Things exploderat. Den billiga tekniken gör att användningsområdena blir många. Mäta temperatur, ventilation, ljus och hur folk rör sig i byggnader är en vanlig tillämpning. Bevattning av jordbruksområden håller också på att bli stort. Där kan sensorerna mäta fuktighet och styra hur mycket vatten som ska spridas. Men även uppkopplade råttfällor har prövats som skickar signaler när en råtta fångats.

Elsys jobbar själva med ett varningssystem för renar. Där ska sensorer på renarna skicka signaler till vägstolpar som kan varna trafikanter om det är risk för att renarna kommer för nära.

Umeå långt framme
Som Infotech Umeå tidigare rapporterat om pågår storskaliga tester av tekniken i Umeå med ett öppet stadsnät som Elsys byggt. Det är det första stadstäckande nätet i Sverige och där kan andra ansluta sig för att också pröva nya tjänster.

Tillverkningen av sensorerna sker i en fabrik i Robertsfors, fem mil från Umeå. Det innebär att Elsys snabbt kan modifiera och pröva nya funktioner utan att behöva resa långt.

– För oss är det perfekt att på hemmaplan ha ett helt labbnät och kunna göra tester i stor skala, säger Johannes Karlsson.

Billig effektiv teknik
Tekniken som Elsys arbetar med kallas LoRaWan. Det står för Long Range Wide Area Network och är en öppen global standard för uppkopplade enheter och sensorer. Nätet fokuserar på Internet of Things-applikationer med lång räckvidd på upp mot flera kilometer. Med en låg kostnad på sensorer och mycket lång batteritid för enheterna så blir också energiförbrukningen låg.