Mikael Damberg
Mikael Damberg, näringsminister.

En halv miljard till företag i norra Sverige

Innovativa företag i norra Sverige kan få dela på en halv miljard kronor. Nya finansieringsmöjligheter öppnas för små och medelstora företag i de fem norrlandslänen.

Europeiska investeringsfonden (EIF) har slutit ett tvåårigt garantiavtal med
Norrlandsfonden
på en halv miljard kronor. Detta innebär att det öppnas nya finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag i de fem norrlandslänen.

– Norrlandsfondens samarbete med EIF går hand i hand med regeringens satsningar på tillväxtföretag. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

EIF-fonden är ett av EU:s instrument för att stötta företagande och innovationskraft i Europa. Garantiavtalet som nu slutits möjliggör för Norrlandsfonden att kunna delta ännu mer offensivt och flexibelt i finansieringen av innovativa tillväxtföretag.

– Vi mobiliserar nu för att fler växande innovativa företag kommer att attraheras av vårt erbjudande och räknar med en ökning av utlåningen med minst 20 procent, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Fältcom, COS Systems och Clavister är exempel på IT-företag som fått stöd av Norrlandsfonden.