Peter Juneblad och Åsa Fällman
Peter Juneblad, Örnsköldsviks kommun, och Åsa Fällman, Umeå kommun, vill att Umeå, Örnsköldsvik och Vasa gemensamt ska jobba med framtidens rena energilösningar för en global marknad.

Energi- och miljöteknik för global marknad

13 miljoner kronor satsas på att Umeå, Örnsköldsvik och Vasa ska bli ledande inom energi- och miljöteknik. Cleantech Kvarken syftar till att skapa nya produkter och tjänster inom området.

Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (ca 13 milj kr).

Regionen ska positioneras som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. För Umeå och Örnsköldsvik är det bland annat avancerad forskning, demo- och pilotanläggningar samt fullskaliga tekniklösningar.

I Österbotten finns 11 000 anställda inom energisektorn och en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Den finländska regeringen har utsett Vasa till Center of Excellence på området, och världsledande bolag i Vasa säljer energi och kompetens.

Framtidens lösningar

Projektet ska ge hållbar tillväxt i regionen, fler arbetstillfällen, fler och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster samt stärkt samverkan mellan akademi, kommun, region och näringsliv.

– Vi ska gemensamt jobba med framtidens rena energilösningar på en global marknad. Genom att tre regioner går tillsammans, stärker vi vår kompetens och förmåga att göra större affärer, säger Åsa Fällman, näringslivsutvecklare vid Umeå kommun.

Höga förväntningar

Örnsköldsviks kommuns näringslivschef Peter Juneblad säger att både kommunen och näringslivet i Örnsköldsvik har höga förväntningar på projektet:

– I projektet sammanstrålar flera av de perspektiv som är prioriterade i vårt tillväxtarbete, som hållbar utveckling, regionförstoring och inte minst våra företags möjligheter till fler affärer och tillväxt.

60 procent från EU

Finansieringen av Cleantech Kvarken sker till 60 procent av interregprogrammet Bothnia Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, Vasek och Vasa stad. För projektledning står Kompetensspridning i Umeå AB.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 23 juni, 2015Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

23 juni, 2015