Anders Pettersson och Peter Lidström
Anders Pettersson, Skellefteå Kraft, och Peter Lidström, COS Systems, berättar att företagen skrivit avtal som innebär effektivare utbyggnad av bredband i Skellefteå kommun.

Enklare för Skellefteåbor att få bredband

Skellefteå Kraft skriver avtal med Umeåföretaget COS Systems för utbyggnad av bredband till hushåll.

4000 kunder i Skellefteå kommun står i tur för att få sina hushåll uppkopplade till internet via fibernät. För att göra utbyggnaden så effektiv som möjlig planerar Skellefteå Kraft att använda COS Service Zones, berättades igår i samband med invigningen av COS Systems nya lokaler i Umeå.

– Vi planerar under närmaste fyraårsperioden bygga 4000 nya anslutningar i våra nät. Vi har sökt efter sätt att hantera kunderna på ett effektivt sätt och det kan vi få med COS Service Zones, säger Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät, som var på plats när COS Systems öppnade sina nya lokaler i Umeå för kunder och partners.

COS Service Zones är ett system som gör det enklare för fiberleverantörer och operatörer att hantera ny utbyggnad av bredband. Med systemet kan hushåll se direkt på en karta om deras hus står i tur att bli uppkopplat eller inte, och även anmäla sitt intresse för att få fiber till huset.

– För våra kunder kommer det att bli mycket lätt att beställa fiberanslutning till fastigheten och så småningom också sluta avtal elektroniskt, fortsätter Anders Pettersson.

COS Systems har redan ett stort antal kunder i fem världsdelar, framför allt i USA har deras system för att underlätta bredbandsutbyggnad blivit efterfrågat. Under hösten har COS Systems till och med tagit emot ett amerikanskt pris som ett av de främsta företagen när det gäller utbyggnad av fibernät till hushåll.

– Vi tycker naturligtvis att det är jätteroligt att vi nu får vår första kund i Sverige för vår produkt COS Service Zones, säger Peter Lidström, vd för COS Systems.