Enklare på förskolan med Tempus

När barnet lämnas och hämtas på förskola eller fritids registerar föräldern närvaron genom att trycka på barnets namn på en pekskärm. Att Umeåföretaget Tempus system spar pengar och resurser är något som uppskattas.

Allt fler kommuner upptäcker hur enkelt det är att låta barn och föräldrar registrera närvaron på förskola och fritids via en interaktiv pekskärm. Systemet kallas Tempus, är framtaget av Umeåföretaget med samma namn, och klarar av att sköta registrering av faktisk närvaro, speciellt anpassat för förskole- och fritidsverksamhet.

När barnet lämnas och hämtas trycker föräldern på barnets namn på en pekskärm, och med hjälp av systemet kan föräldrarna även lämna in närvaroscheman, sjukanmälningar och ledighetsbesked – antingen på plats på förskolan, via en app eller på webben. Tempus är en molntjänst, vilket innebär att både föräldrar och personal kan använda den var de än befinner sig.

– Tempus sparar tid åt alla och ger stora fördelar för verksamheten. Det blir enklare att planera för personalen eftersom de vet exakt hur många barn som kommer att finnas på plats, och det blir lättare för kökspersonalen att laga rätt antal portioner. Administrationen underlättas avsevärt, vilket minskar kostnaderna, säger Andreas Hedström, vd för Tempus.

Under 2012 ökade antalet Tempuskunder explosionsartat och företaget vann flera offentliga upphandlingar. Med ett trettiotal kommuner som kunder har nu företaget säkrat sin verksamhet de kommande åren. InfoTech Umeå har för övrigt berättat tidigare om
Tempus arbete med upphandlingar
och de erfarenheter som Andreas Hedström tagit med sig från dessa upphandlingsomgångar.

– Vi har kunnat förfina vår affärsidé med stor hjälp från Uminova Innovations affärscoacher och deras utbildningar. Vi har även matchats ihop med andra företag vilket gett goda utbyten av tankar och idéer, säger Andreas Hedström.