Jimmy Andersson
Jimmy Andersson är ny key account manager på UDK.

Enklare välja tjänster i bredbandsnät

Ny bostad? Då ska det vara enkelt att välja tjänster i bredbandsnätet. Allt fler bredbandsoperatörer, nu senast Zitius och Kramnet, köper in Umeåföretaget COS Systems lösning för att kunderna ska slippa krångel.

COS Systems
gör det möjligt för bredbandsoperatörer och stadsnät att erbjuda enkel självbetjäning i nätverket. En kund som exempelvis just flyttat in i en ny bostad möts när denne kopplar upp sig mot internet av en portal där man enkelt väljer sin leverantör och även köper sin tjänst.

Nyligen har COS Systems tecknat två nya affärer med operatörer. Den ena är Quadracomgruppens dotterbolag Zitius, som är Sveriges största kommunikationsoperatör av öppna fibernät med cirka 150 000 hushåll i sitt bredbandsnätverk. Den andra är börsnoterade AllTele som via sitt dotterbolag Kramnet Networks breddar sin verksamhet och kliver in som kommunikationsoperatör på den svenska bredbandsmarknaden.

– Som kommunikationsoperatör ser vi många positiva egenskaper med COS. Positivt är enkelheten för slutkund att aktivera tjänster, säger Magnus Svensson affärsområdeschef för Kramnet Networks.

Nyligen har vi på InfoTech Umeå också berättat om bostadsföretaget Bostaden som i ett par år använt sig av COS Systems produkt,
läs mer här.

COS Systems är ett avknoppat bolag från UDK, Umeå Datakonsulter, och har sin inriktning på öppna stadsnät både i Sverige och övriga världen.