Tommy Eriksson, VD hos Evity.

Evity löser små bolags HR-huvudvärk

Evitys verktyg som gör det lättare för bolag utan HR-personal att planera, genomföra och följa upp HR-processer.

Mindre bolag har sällan en HR-avdelning eller personal med bred kompetens inom HR. Istället är det VD eller någon annan chef som ansvarar för allt personalrelaterat arbete. Inkubatorbolaget Evity utvecklar ett komplett verktyg som gör det lättare att planera, genomföra och följa upp HR-processer, från signerat anställningsavtal till medarbetarens sista dag.

– En VD i ett mindre bolag har samma ansvar som en ledare i en större organisation, men ofta inte stödet från en HR-avdelning. Vårt verktyg gör arbetet för mindre bolag mycket enklare, säger VD Tommy Eriksson som själv är ekonom och personalvetare.

Verktyget tar hand om all personaladministration och dokumentation, samt använder färdiga processmallar som med automation hjälper chefen att utföra och följa upp alla delar av HR-arbetet. Kunden väljer vilka mallar man vill använda och har möjlighet att anpassa dem utifrån det egna behovet. Verktyget stöttar i processer som onboarding, medarbetarsamtal, kompetensutveckling och jämställdhetsarbete. Det innebär att ett bolag som inte har en HR-avdelning kan kicka igång hela HR-arbetet genom att trycka på ”play” och följa Evitys färdiga mallar.

En del av bolagets produktstrategi är att utveckla verktyget med hjälp av feedback från pilotkunder. Evity har redan fem viktiga testkunder i Västerbotten.

– Responsen har varit väldigt bra och vi får ovärderlig feedback, säger CTO Jon Krebs.

Att bli antagen till inkubatorn har varit viktigt för Tommy och bolaget. Under sex månader har Evity tillsammans med affärsutvecklaren Anders Wännman genomfört en sprint, ett arbete som inneburit kontinuerliga samtal för att så effektivt som möjligt utveckla bolaget. Inkubatorns nätverk är betydelsefullt menar Tommy. Genom Uminova Innovation får Evity möjlighet att komma i kontakt med andra företagare och potentiella intressenter. Framöver väntar vidare arbete med utveckling av verktyget samt ett varumärkesstrategiskt arbete.


Text av: Hedda Dahlström

Publicerad: 31 mars, 2021Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Hedda Dahlström

31 mars, 2021