Studenter
Till vänster: Studenterna Fredrik Jonsson och Lisa Bylund har i sitt examensarbete tagit fram ett förslag på hur boende kan följa sin förbrukning på en bildskärm och därigenom motivera till lägre energikonsumtion.Till höger: Vera Karlsson och Robin Sehlin ägnade sitt examensarbete åt hur interaktiva datormiljöer vid universitetsbiblioteket kan utvecklas.

Examensarbeten ett steg mot yrkeslivet

Design för spelvärlden, it som stöd för psykisk hälsa och avancerade fysikapplikationer för effekter inom rörliga film. Bredden är stor när it-studenterna läggar fram sina examensarbeten, ofta i samarbete med företag och organisationer.

Numera går det enkelt att hitta fram till de examensarbeten som studenter vid exempelvis institutionenerna för Informatik och Datavetenskap avslutar sina utbildningar med. Examensarbete sker ofta i samverkan med olika företag som på detta sätt får en möjlighet att utveckla någon idé eller studie som man annar sinte har tid till.

För studenterna är samarbetet med företagen och olika organisationer också mycket viktigt. Här får de en möjlighet att pröva sina kunskaper i direkt möte med kraven från en verksamhet ute hos kanske kommande arbetsgivare.

För den som vill botansiera bland examensarbeten och även läsa dem finns de tillgängliga via universitets webbar.

Här finns den
fulla listan för Informatik.
Här finns den
fulla listan för Datavetenskap.

Här nedan listar vi några av de senaste examensarbeten som lagts fram. 

Jesper Persson Högdahl:
Designa koncept för spelvärlden

Lovisa Westerdahl:
IT för psykisk hälsa

Cajsa-Tora Hermansson och Angelica Wendel:
Narrativitet på YouTube

Selina Sundström:
Lärande med teknik: Användning (och Icke-användning) av IT i skolan

Daniel Högberg:
An Applied Evaluation and Assessment of Cloud Computing Platforms

Johan Rokka:
Agent-Based Argumentative Diagnostic Reasoning in Dementia

Tor Sterner Johansson:
Applications of Advanced Physics in Visual Effects

Teknikhusets exjobbare

Studenterna Mikael Zingmark och Markus Burström ägnade sitt examensarbete åt att förfina biblioteksplattformen CS Library från Teknikhuset för att hjälpa låntagare på bibliotek hitta rätt. I mitten deras handledare på Teknikhuset Niclas Åström och Lars Eriksson.För företagen är mötet med exjobbar bland studenterna också viktigt. Här är några av de företagare som deltog vid en tidigare informationsträff med blivande examensstudenter. Från vänster: Rickard Lönneborg, Codemill, Anders Gunnarsson, Flaunt Kit, Matti Larsson, Zordix, Tobias Forsgren, Acino, Anna Theorin, Acino, och Roland Axelsson, Intinor.

Text och foto: Mikael Hansson