Studenter träffar CGI
CGI:s träff ger studenterna mäjlighet att höra mer om examensarbeten. På bilden några av studenterna som var med. Från vänster Evelyn Strömberg, Sebastian Backman, Robin Ödling, Niklas Lundberg och Carl Almgren. Här tillsammans med Sara Winqvist och Nils-Petter Augustsson, båda CGI.

Examensarbeten öppnar dörren till arbetsliv

Examensarbetet är ofta ett första steg ut i arbetslivet. Det är ett vetenskapligt arbete men också ett tillfälle för studenter och företag att lära känna varandra.

Våren är ofta den tid då studenter vid it-program och datautbildningar söker sig ut till företag för att göra sina examensarbeten. Intresset från företagen är mycket stort, exjobbet ger på många sätt en bra möjlighet att lära känna kanske nya medarbetare.

It-företaget CGI är ett av företagen i Umeå som gärna tar emot studenter och så här före jul har därför studenter bjudits in till en informationsträff. Ett tjugotal studenter har kommit och det är en bred variation på deras utbildningar, allt från beteendevetenskap med inriktning mot it-miljöer, systemvetenskap, datavetenskap och teknisk fysik till IT-management.

Vill göra något konkret

– Jag vill gärna göra något konkret som ger ett positivt resultat både till mig och ett företag som man sedan kan arbeta vidare med. Det ger så mycket att göra något i praktiken, säger Evelyn Strömberg, som läser på Systemvetenskapliga programmet, och ska göra sitt examensarbete till våren.

Hon får medhåll av några andra av studenterna som kommit till träffen.

– Det är väldigt roligt att få komma ut så här på ett event och lämna skolvärlden för en stund och träffa CGI, säger Carl Almgren, student på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer.

– Jag håller med Carl, det är sjukt viktigt med sådana här möten för att man ska få en bild av företaget när man ska skriva en uppsats på lite högre nivå, säger Niklas Lundberg, IT-management.

– Jag vill få reda på vilka exjobb som gjorts här tidigare och vilka man själv skulle kunna tänka sig att göra och även se vilka förutsättningar som finns efter exjobbet, säger Sebastian Backman, teknisk fysik.

Många möjligheter

För Sara Winqvist och Nils-Petter Augustsson på CGI är informationsträffen ett mycket bra tillfälle att få berätta om vilka möjligheter som CGI kan ge studenterna.

– Vi är öppna för diskussion kring vad ni vill göra. Alla möjligheter finns, säger Nils-Petter Augustsson och berättar om de program och plattformar som CGI i Umeå arbetar med, allt från Microsofts utbud till open source.

– Vi vill bidra till problemformulering och syfte kring era uppsatser. Vi kan bidra med utmaningar som vi ser ute bland företagen, fortsätter Nils-Petter Augustsson.

Ett examensarbete kan ge en student en inblick i hur det är att arbeta ute i ett företag, samtidigt som det är ett vetenskapligt arbete som ska genomföras inom ramen för utbildningen. För många blir examensarbetet en ingång till en fortsatt anställning på ett företag. Att studenten får en möjlighet att visa upp sig är viktigt, menar både studenter och företag.

– Vi vill gärna ha fler juniora medarbetare och exjobbet är ett perfekt sätt för oss att få se vilket intresse som finns och starta en dialog med studenterna, säger Sara Winqvist, konsultchef på CGI och en av inbjudarna till kvällen.

Exjobb mitt i företaget

InfoTech Umeå har i flera artiklar
genom åren följt mötet mellan studenter och företag. Ett exempel är Fredrik Nordell som under sitt examensarbete på CGI i Umeå undersökte hur digitala skärmar kan visa vad som händer i processlinjen på Volvos lastbilsfabrik för att operatörer och ledning ska få en bättre överblick över hur maskinerna mår och hur processen löper. 

För Fredrik innebar examensarbetet ett mycket praktiskt och konkret arbete. Post it-lappar klistrades upp på en av väggarna i hans kontor för att kunna sortera alla önskemål, krav, förslag och idéer som de Volvoanställda gett honom under alla de intervjuer han gjort vid produktionslinjen där plåt pressas till delar av lastbilshytter. Efter det återstod utmaningen att vaska fram hur visualiseringen på digitala skärmar kan utformas.

Men nu är det nya studenter som väntar och vill känna på om CGI kan vara ett företag också för dem att kliva in i. När Sara Winqvist och Nils-Petter Augustsson berättat klart om förutsättningarna går de sedan runt bland studenterna och kvällen mynnar ut i en mängd frågor och svar och kanske är det just någon av dessa studenter som kommit som kommer att göra sitt examensarbete på CGI.

Fakta om examensarbeten

Ett examensarbete utförs vanligtvis som den sista kursen på ett utbildningsprogram. Tanken är att studenten genom att utföra ett större självständigt arbete ska visa upp och knyta samman sina kunskaper och färdigheter. Här nedan finns länkar till exempel på examensarbeten vid Umeå universitets it-utbildningar.

Exempel på publicerade examensarbeten i datavetenskap och interaktionsdesign

Examensarbeten från Informatik

 

Text och foto: Mikael Hansson