Artificiell intelligens och maskininlärning har fått en mötesplats genom Umeå ML Meetup.
Artificiell intelligens och maskininlärning har fått en mötesplats genom Umeå ML Meetup.

Fångar intresse för artificiell intelligens

Umeå ML Meetup vill fånga upp det växande intresset för artificiell intelligens och maskininlärning. En första träff hölls hos Uminova Innovation.

– Det är lite roligt att det här blir Europas nordligaste machine learning-meetup, berättar Robert Winter, vd för Elastistys, som tillsammans med Mattias Sällström, Omegapoint, var värd för första kvällen med Meetup Umeå Machine Learning.

– Många fler än vi trodde tittar på den här typen av projekt och intresset för att ha den här typen av forum att diskutera och lära från varandra verkar stort. Deltagare kom från bland annat ABB, Algoryx, CGI, Hi5, Umeå kommun och Umeå universitet, fortsätter Robert Winter.

Denna första gång var det 25 personer som träffades med deltagare från både näringsliv och offentlig verksamhet. Träffen hölls i Uminova Innovations lokaler.

– Vi kommer att börja köra träffar relativt ofta, med ambition att träffas tredje tisdagen varannan månad. Nästa meetup blir 15 maj, därefter 21 augusti, fortsätter Robert Winter.

Nästa träff 15 maj kommer vara som en ”mini-konferens” efter inspiration av UmeJUG, då vem som vill får köra 15 minuter presentation kring vilken typ av machine learning-projekt de håller på med.

Några citat från kvällen

”Mycket positivt med ML meetup. Det finns ett stort behov av detta initiativ som riktar sig till utvecklare och specialister av alla slag inom machine learning. Mycket annat som ordnas riktar sig främst till företagsledare, och det är väl också bra, men utan rejäl genomförandekompetens kan inga företag innovera eller konkurrera!”
Kenneth Bodin, Algoryx

”Fantastiskt uppstartsmöte för ML meetup, inspirerande machine learning dialoger – imponerad att se vilken gömd topp-kompetens Umeå har inom området. Nu öppnar vi upp den, delar med oss, inspireras, vässas, för att stärka regionen.”
Joakim Åström, CGI

”Ett jättebra initiativ att samla branschen för att tillsammans dela erfarenheter, lärande och driva utvecklingen framåt. Umeå har stor potential att ta plats på AI/ML-kartan och det kan vi göra genom att synliggöra, lyfta och stärka varandra. Många bra förslag på teman diskuterades under kvällen, det här kan bli ett riktigt starkt och utvecklande nätverk framöver!”
Marie Gidlund, Umeå kommun

Några förslag som deltagarna gärna ser under kommande träffar

  • Bjud in internationella gäster
  • Bjud in leverantörer som Microsoft, Google, etc
  • Hands-on med praktisk diskussion kring ML-projekt, verktyg som används, erfarenheter och resultat
  • Öppen och ärlig diskussion om projekt och kunder med målet att lära av varandra
  • Diskutera både datadelen (få ut rätt data, ägandeskap, etik, data, engineer-aspekter) såväl som hantverket kring maskininlärning
  • Reinforcement Learning
  • Juridiken och lagstiftningen kring AI