Daniel Fällman
Daniel Fällman, föreståndare för Interactive Institute Umeå, får 10 miljoner för forsknnig kring interaktionsdesign och människa-datorinteraktion.

Får 10 miljoner för forskning kring interaktionsdesign

Daniel Fällman, Interactive Institute Umeå, har utnämnts till Framtidens forskningsledare och får 10 miljoner kronor för forskning kring människa-datorinteraktion.

Daniel Fällman, studioföreståndare på
Interactive Institute Umeå
och docent vid Institutionen för informatik, Umeå universitet, är en av 18 forskare inom medicin, teknik och naturvetenskap som tilldelats den mycket prestigefulla titeln Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Prispengarna på 10 miljoner ska fördelas över en femårsperiod och ger honom möjlighet att stärka sin forskargrupp inom området interaktionsdesign och människa-datorinteraktion. Utmärkelsen bekräftar att den starka interaktionsdesignmiljö som finns i Umeå inom utbildningsområdet nu också omfattar excellent forskning.

Stenhård konkurrens

– Jag blev verkligen överraskad och också lite hedrad. Utmärkelsen ges ju bara vart tredje år och konkurrensen är stenhård, säger Daniel Fällman.

Av de 160 forskare som sökte gick drygt 60 vidare för granskning av en internationell expertkommitté. Därefter följde intervjuer med rekryterare, ledarskapsutvecklare och forskningsledare innan 18 forskare slutligen valdes ut. Dessa 18 bedöms ha särskilda förutsättningar att bli framtidens ledande forskare, och deras forskning håller högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges konkurrenskraft.

Fällman disputerade i informatik vid Umeå universitet år 2004 och blev docent 2007. Sedan 2009 är han också studioföreståndare för Interactive Institute Umeå. Studion har starka band till Umeå universitet och bedriver experimentell, innovativ och framtidsinriktad interaktionsdesign med tillämpning inom olika typer av extrema miljöer.

Tar fram prototyper 

Forskningsprojekten är starkt prototypinriktade, dvs. de syftar inte enbart till att skapa ny kunskap utan ska också resultera i någon konkret form av ny informationsteknik, t.ex. nya IT-produkter, -tjänster och användningstekniker som svarar mot användares upplevda eller förväntade framtida behov.

Fällmans forskning handlar om vikten av mänskligt engagemang i relation till användning av IT-produkter, och hur informationsteknik kan utformas för att erbjuda användarna möjlighet till ökat engagemang.

Wow-upplevelser

– Traditionellt har de som utformat gränssnitt mellan datorprodukter och användare varit programmerare och ingenjörer, så de har inte alltid varit anpassade för gemene man. På senare år har det dock blivit särskilt tydligt i och med företag som exempelvis Apple och Facebook att frågor som engagemang, utformning och wow-upplevelser är nog så viktiga som vägledande begrepp som att enbart titta på funktion, användbarhet och effektivitet.

– Våra resultat kommer att vara värdefulla för forskare och studenter, och de kommer dessutom att kunna användas av svensk IT-industri för att ta fram nya produkter som på ett bättre sätt än idag tillvaratar användarnas behov, önskemål och förväntningar.
Fällmans forskargrupp spänner över flera forskningsdiscipliner inom områden som design, informationsteknik och elektronik.

– Det krävs långsiktig finansiering för att en sådan forskargrupp ska kunna växa, fungera ihop och få genomslagskraft. Syftet med satsningen på Interactive Institute Umeå har hela tiden varit att stärka samarbetet mellan institut och universitet genom en kraftfull multidisciplinär plattform. Den här utmärkelsen ger oss möjlighet att göra detta på ett konkret sätt, genom utbyte av forskare och doktorander.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 20 december, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

20 december, 2010