Spacetime
Nu satsar grundarna av Spacetime på hållbart resande. Från vänster Ingrid Westman, Gunnar Granberg och Anders Broberg.

Får stöd för smarta resor

I framtiden ska vi resa smartare och mer miljövänligt genom att oftare åka tillsammans med andra som ska åt samma håll. I mycket hård konkurrens får Umeåföretaget SpaceTime stöd av Vinnova för utveckling av en smart reseplanerare.

– Det här var mycket välkommet och det hjälper oss nu att gå från idé till praktiskt genomförande, säger Anders Broberg, en av grundarna av
SpaceTime
och dessutom forskare vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Det blev en rekordstart för innovationsmyndigheten Vinnovas första utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation. Totalt lämnades 635 ansökningar in, vilket är det största antalet ansökningar i en enskild utlysning. Utlysningen är ett led i Vinnovas nya arbetssätt som innebär att uppmuntra ämnesöverskridande samarbeten där akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar på ett tidigt stadium för att lösa framtidens globala utmaningar.

Sammanlagt kommer 94 projekt finansieras med 68 miljoner kronor och SpaceTime är ett av företagen som får nära en miljon, för SpaceTime rör det sig om 750 000 kronor.

Fördelar med reseplanerare

Fördelarna med SpaceTimes reseplanerare är många, menar Anders Broberg, som tillsammans med Gunnar Granberg och Ingrid Westman står bakom företaget. Det spar tid och pengar för enskilda, företag och organisationer. Det minskar transportkostnaderna på samhällsnivå. Det blir en minskad miljöpåverkan och stärker sociala band eftersom systemet bygger på att resenärerna kommer överens om ett gemensamt resande.

Stort intresse

– Vi är glatt överraskade över det stora intresset. När vi bedömt ansökningarna är det bland annat förmågan att ta sig an nödvändiga eller kritiska behov i samhälle och näringsliv som avgjort vilka ansökningar som vi prioriterat. När projekten är genomförda hoppas vi att vi kan se resultat som gör skillnad för svenskt näringsliv och samhälle, säger Lena Svendsen, ansvarig för programmet på Vinnova.

Vinnova har nu godkänt förstudier i en första fas i ett program som är uppdelat i tre delar. De närmaste tre åren satsar Vinnova minst 260 miljoner kronor på projekt som brett samverkar kring innovationer inom områdena hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället samt produktion.

Utmaningsdriven innovation kommer att ha återkommande utlysningar de närmaste åren. Under 2012 kommer det att beslutas vilka av dessa förstudier som går vidare till nästa fas. Att utgå från samhällsutmaningar är ett medvetet grepp som återkommer i många länders innovationsarbete och är också grunden för EU:s strategi, EU 2020 och Innovation Union. Även OECD utgår från globala samhällsutmaningar.

Text och foto: Mikael Hansson