Fem tips till startups från en global varumärkeschef

Lös ett riktigt problem och inget säljer sig självt. Det är två tips från Mats Rönne, tidigare global varumärkeschef på Ericsson, till startups.

När Uminova Innovations acceleratorprogram höll sin tredje workshop var det positionering och varumärke som stod på agendan. Workshopsledare var Mats Rönne, som har en gedigen bakgrund som både konsult och internationella koncerner. Han har tidigare varit global varumärkeschef på Ericsson och Electrolux och har även varit marknadschef på Skanskas bostadsdivision Nya Hem och den digitala magasintjänsten Readly. Idag arbetar han i olika roller som rådgivare och strateg både direkt mot företag, tillsammans olika konsultbyråer och i några styrelseroller.

I samband med sitt besök i Umeå passade han på att ge sina fem bästa tips till startups som vill växa och lyckas.

Fundera ordentligt på vilket problem du löser och för vem?
Hur mycket bättre är din idé än det som redan finns på marknaden. Problemet för många start-ups som misslyckats är ofta att man överskattar sin innovation och problemet den löser. Dvs, det mervärde som den nya lösningen levererar är inte tillräckligt stort för tillräckligt många, utan marknaden är nöjd med den lösning som redan finns.

Våga fokusera och välj bort
Det är bättre att vara riktigt bra och intressant för en liten grupp vid starten, och fokusera insatserna på att nå och övertyga just dessa personer, än att vara halvintressant för en större mängd. Med en sådan tidig framgång finns det möjligheter att både utveckla erbjudandet och bredda marknaden, men se det som flera olika steg i en utveckling.

Positionering handlar inte om att vara unik
Se till att välja en plats på marknaden och vara tydlig och konsekvent med detta över tid.  Och tidsaspekten är viktig – det tar ofta längre tid att etablera sin position och nå framgång på marknaden än man räknar med.

Även riktigt bra produkter säljer sällan sig själv
Att avsätta tillräckligt med tid och resurser för säljarbete och marknadskommunikation är tyvärr något som underskattas.

Våga testa, framför allt i en tidig fas, men försök också vara neutral till resultaten
Man kan inte fråga folk vad de vill ha, vad som skulle få dem att byta eller vad de skulle kunna betala för en tjänst de inte har sett. Men man kan be dem att tex välja mellan olika alternativ eller berätta om vad man är missnöjd med i de alternativ som finns idag.