Lars Pettersson, VD för Nexus Group, Alexander Stubb, Vice-President för EIB, och Anders Berg, CFO för Nexus Group, i samband med undertecknandet av avtalet mellan Nexus och EIB.
Lars Pettersson, VD för Nexus Group, Alexander Stubb, Vice-President för EIB, och Anders Berg, CFO för Nexus Group, i samband med undertecknandet av avtalet mellan Nexus och EIB.

Finansiella muskler till Clavister och Nexus

IT-företagen Clavister och Nexus, båda med kontor i Umeå, beviljas lån på 200 respektive 290 miljoner kronor. Förhoppningen i bolagen är stark tillväxt.

Nästan en halv miljard kronor ges i finansieringslån till de två IT-företagen Clavister och Nexus, båda med kontor i Umeå. Det är Europeiska investeringsbanken, EIB, som gett löfte om 20 miljoner euro, ca 200 miljoner kronor, till Clavister, och 29 miljoner euro, ca 290 miljoner kronor, till Nexus.

Att EIB beviljat dessa lån till Clavister respektive Nexus innebär att båda bolagen får stora möjligheter till en stark tillväxt.

– Vi är oerhört glada över investeringen i vårt företag, men också på att området europeisk cybersäkerhet ökar i betydelse och global konkurrenskraft, säger Clavisters vd och koncernchef John Vestberg.

Clavisters produkter skyddar nätverk från hackerattacker och andra digitala säkerhetshot. Företaget är ett av endast tre i Europa bland världens 20 främsta cybersäkerhetsföretag, och som framgångsrikt konkurrerar på en USA-dominerad marknad.

Nexus mycket positiva

Tongångarna inom Nexus är också mycket positiva efter EIB:s beslut om finansieringslån.

– Signalen det här sänder till våra partners, kunder och användare är viktig. Att få stöd av EIB är en kvalitetsstämpel. EIB:s stöd är resultatet av en mycket noggrann företagsbesiktning, där de har granskat oss och vår potential från alla möjliga vinklar, säger Lars Pettersson, VD för Nexus.

Nexus har tagit fram en lättadministrerad lösning som låter organisationers användare identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, signera transaktioner, betala och göra säkra utskrifter – med ett enda Smart ID. Den digitala identiteten finns oftast på ett kort, men mobil-ID:n och andra identitetsbärare kan också användas. Smart ID-lösningen används också för sakernas internet för att utfärda och hantera tillförlitliga digitala identiteter för saker, vilket gör det möjligt att skydda deras kommunikation.

Som ett direkt resultat av nyheten tog Clavisters aktie ett rejält skutt upp på aktiemarknaden med drygt 10 procent.

Om EIB
Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Under 2016 tilIhandahöll EIB lån på totalt närmare 1,9 miljarder euro till svenska projekt.