Simulator i Uleåborgs yrkesskola
Jarmo Isoahde får intruktioner från läraren Timo Matila vid användning av träningssimulator från Oryx Simulations.

Finsk satsning på träningssimulatorer från Oryx

Uleåborg yrkesskola (Oulu Vocational College) i norra Finland är med sina över 8500 studenter en av Finlands största yrkesskolor. Sedan en tid tillbaka använder man träningssimulatorer från Oryx Simulations i Umeå för att förbättra utbildningen av förare för tunga fordon.

– Vi vill utveckla och förbättra utbildningen av operatörer och förare. Effektiv och god utbildning av hög kvalitet behövs när ett större antal operatörer ska utbildas, säger Johanna Matinmikko, projektledare, som förklaring till varför man använder träningssimulatorer på
Oulu Vocational College.

Man ser även att träningssimulatorerna ger ökad säkerhet, lägre kostnader samt minskad miljöpåverkan.

– Att använda simulatorer i utbildningen sparar resurser, eftersom bränsleförbrukning och påverkan på miljön minskar (vid exempelvis skörd av virtuell skog i stället för verklig), fortsätter Johanna Matinmikko.

Hittills har man använt simulatorer i utbildning för lastbil, buss, bil, skotare, skördare, hjullastare, samt kranar för lastbil och skogsmaskiner. Fyra av simulatorerna kommer från
Oryx Simulations
i Umeå och dess partners:
TYA,
Komatsu Forest
och
Volvo Construction Equipment.

Träningssimulatorer från Oryx Simulations i Umeå har blivit en stor framgång vid finska yrkesskolor som Oulu Vocational College i Uleåborg. Filmen ovan beskriver träningssimulatorn för Volvo hjullastare. 

 

Roligt och intressant sätt att lära och lära ut

Simulatorerna har gjort utbildningen mer intressant och såväl studenter som lärare har blivit mer motiverade.

– Eleverna och lärarna vill inte lämna simulatorn ens för en fika, säger Timo Matila, lärare och medlem i utvecklingsteamet. Han ser också fler fördelar.

– Studenterna kan träna i en säker klassrumsmiljön utan att ha lärarna "hängande i dörren" som de skulle i en riktig maskin. Lärarna kan i stället fokusera på andra saker. En annan viktig funktion är möjligheten att träna om och om igen på liknande sätt, tills de vet hur man hanterar situationen, fortsätter Timo.

Simulatorer blir vanligare

Vid Uleåborgs yrkesskola har man en stark tro på träningssimulatorer, även om man inte tror att de kommer att ersätta de verkliga maskinerna.

– De kommer inte att ersätta de riktiga maskinerna, men de kommer att bli vanligare i förarutbildning, säger Johanna Matinmikko.

För mer information om
Uleåborg yrkesskola (Oulu Vocational College), besök deras hemsida.