Krossar stenblock i gruvan med fjärrstyrning

Ovan jord sitter operatörer i kontrollrum och krossar stenblock en kilometer ner i gruvan. ABB i Umeå har tagit fram teknik för fjärrstyrning som ska göra gruvan säkrare hos Boliden. En 3D-simulator från Umeåföretaget Oryx Simulation för utbildning av operatörer finns också med i lösningen.

ABB:s kontor i Umeå har tagit fram teknik för fjärrstyrning av så kallade skutknackare i gruvor. Dessa används när stora stenar fastnar i krossmaskinen nere i gruvan.

I vanliga fall får någon operatör åka ut i bil till krossen för att knacka sönder stenblocket eller så får någon lastbilsförare i närheten ta på sig uppgiften. Men i Bolidens gruva i Garpenberg har ett system för fjärrstyrning av skutknackare tagits i bruk under våren.

Det innebär att operatören kan sitta i kontrollrum ovan jord och via kameror och joysticks styra skutknackare som finns upp till en kilometer ner i gruvan, utan avbrott för sprängning eller skiftbyte. Ökad säkerhet och högre effektivitet är målet.

Framtidens gruva

– Det här är en del av det vi kallar framtidens gruva, där en av trenderna är delvis obemannade gruvor, säger Johan Granström, projektledare vid ABB:s kontor i Umeå med särskilt ansvar för automation inom gruvor och processindustri.

– Där berget bryts, där det borras och sprängs, sker 85 procent av alla tillbud. Det man vill är att flytta folk bort från de platserna, men det ställer då höga krav på tekniken, fortsätter Johan Granström.

Simulering av skutknackare

I samarbete med Umeåföretaget Oryx Simulation har en simulator tagits fram för att operatörer ska kunna lära sig sköta skutknackare på distans. 

3D-simulator för utbildning

Till systemet har också en 3D-simulator för utbildning tagits fram. Här har ABB haft ett samarbete med Umeåföretaget Oryx Simulation. Oryx har mångårig erfarenhet av att utveckla simuleringsplattformar där förare och operatörer av tunga maskiner och lyftkranar kan få utbildning i en virtuell miljö där arbetsmoment tränas inför bildskärmar. Metoden har visat sig vara mycket effektiv och Oryx simuleringsplattformar används över hela världen i hamnar, gruvor och där tunga fordon används.

De fjärrstyrda skutknackarna och deras hydraulikstyrning är integrerade med det övergripande automationssystemet, System 800xA, som sedan tidigare styr och övervakar de övriga anläggningsdelarna, krosstationer, gruvhissar, gruvventilation, pumpar, mm, i gruvan. All fast processutrustning kan nu styras och övervakas från samma system.

– Att ABB:s kontor i Umeå fick uppdraget att ta fram fjärrstyrning av skutknackare hänger ihop med att vi har en lång historik inom gruvautomation. Från Umeå har vi också globalt ansvar inom ABB för automation under jord och fjärrstyrning är en naturlig del av det, säger Johan Granström.

– Fjärrstyrningslösningen har en modulär design vilket gör det enkelt för Boliden att bygga ut systemet. Allt eftersom gruvan expanderar kan fler operatörsstationer och fjärrstyrningssystem anslutas till kommunikationsnätverket, säger Patrik Westerlund, produktchef för gruvautomation vid ABB.

Lokalt samarbete

– Det är extra kul för oss att vi fått jobba med en regional gruvindustri som Boliden och ett lokalt bolag i Umeå som Oryx, fortsätter Johan Granström.

Nu ser han fram mot nya uppdrag för ABB i Umeå. 

– Utvecklingen av 5G-nätet kommer bli viktigt för fjärrstyrning och andra nya spännande lösningar.

Text och foto: Mikael Hansson