Pilgrimsleder app
Användningen av smarta mobiler ökar vilket ger företag nya affärsmöjligheter.

Fler affärer med smarta mobiler

Användningen av smarta mobiltelefoner ökar kraftigt i Sverige, något som många företag i Västerbotten nu skapar affärer kring.

Antalet smarta mobiler ökar kraftigt. Närmare nio av tio svenskar har idag en smart mobil, jämfört med drygt 75 procent för två år sedan. Det visar den
undersökning som programvaruföretaget Episerver
nyligen lät göra bland tusen svenskar om deras mobilvanor.

En stor skillnad jämfört med motsvarande undersökning 2013 är att det i dag är lika vanligt bland kvinnor som bland män att ha en smart mobil. Användningsområdena har också blivit mer jämnt fördelade mellan könen.

Nya affärsmöjligheter

Många startup-bolag och företag har insett vilka affärsmöjligheter som spridningen av smarta mobiler ger. Det vanligaste användningsområdet för en smart mobil, förutom att ringa och skicka SMS, är att surfa på nätet och att mejla. Men med de ny funktioner, bland kartfunktioner, som finns i moderna telefoner finns långt fler användningsområden.

Infotech Umeå har skrivit om hur Dohi utvecklar en
pilgrimsapp för Svenska kyrkan, Komatsu Forest ger möjlighet att på distans
via mobilen följa hur en skördare i skogen rör sig, Cartesia har utvecklat en
app för Missing people
för att lättare hitta försvunna,
mobilappen Feely
vill få användare att må bättre, Vitec gör det möjligt för
fastighetsmäklare att via sin mobil
få information om aktuella objekt och spelföretag som Zordix, Turborilla och Level Eight utvecklar internationella succéer med mobilspel.

Sociala medier och nyheter

I den undersökning som nu läggs fram om mobilanvändning anges, förutom informationssökning och mejl, sociala medier och nyheter som de vanligaste aktiviteterna. Även musiklyssning och bankärenden har ökat i användning.

Däremot har den första förtjusningen med att ladda ner appar avtagit jämfört med för två år sedan. Mindre än hälften av användarna laddar ner appar till sina smarta mobiler. Däremot har inköpen via mobilen gått upp, framför allt bland kvinnorna.

Hemmet och kollektivtrafiken

Den vanligaste platsen för mobilsurf är hemmet – tre av fyra tillfrågade surfar via sin smarta mobil hemma. Näst vanligast är i kollektivtrafiken, där knappt två av fem uppger att mobilsurfar.

Över hälften av de tillfrågade tycker att de har använt sin smarta mobil mer det senaste året. Däremot är det bara knappt 17 procent som tror att de kommer lägga ytterligare mer tid med mobilen de kommande tolv månaderna.

Generellt sett har användarna med smarta mobiler blivit mer öppna för erbjudanden via mejl och meddelanden från sociala medier. Omkring var fjärde uppger att de nappar på den typen av innehåll.