24hBootUpLogo2014

Fler datacenter ska lockas till norr

Nu ska fler datacenter lockas till norra Sverige. Facebooks beslut att bygga serverhallar i Luleå har blivit ett startskott för kommuner och organisationer att hitta fler företag som vill etablera datacenter i norr.

Med över 300 utställare och 200 föreläsare ger
Data Centre World 2015
i London en unik möjlighet att träffa företag och personer som arbetar med etableringar av datacenter. Det är något som NodePole från Norrbotten tänker göra för att hitta fler företag som vill etablera datacenter i norra Sverige, berättar Norrbottens Kuriren.

– Konferensen är en av de största i Europa. Vi har träffat många i den här branschen. Vi bjuder in för att de ska få träffa oss och få ta del av vad som händer här uppe av investeringar och i infrastrukturen, säger Fredrik Kallioniemi, affärsutvecklingschef inom Nodepole
till Norrbottens Kuriren.

Fredrik Kallioniemi kommer förutom sitt besök även vara en av föreläsarna under konferensen i London den 11 -12 mars.

Satsningar i norr

Nodepole är en gemensam satsning från bland andra kommunerna Luleå, Boden och Piteå, med uppdrag att värva fler datacenter till norra Sverige. Allt sedan Facebooks etablering av sin stora anläggning med serverhallar i Luleå har flera kommuner och organisationer i Norrbotten och Västerbotten börjat arbeta för att hitta stora företag som behöver kyla och säker el för sina datacenter.

KnC Miner och Hydro 66 har på så sätt etablerat sig i Boden. Företaget InfoQB har fått två miljoner i stöd från länsstyrelsen i Västerbotten och kommer enligt uppgift att satsa närmare 15 miljoner kronor på en serverhall i Vilhelmina. Atea, Acon och Hi5 är andra företag som satsar på datalagring som tjänst i Umeå och Lycksele.

I Skellefteå arbetar kommunens näringslivsutvecklare med frågan och nätverket IGIS i Lycksele bjöd under hösten 2014 in till träffar för att diskutera förutsättningarna för nya etableringar i norra Sverige. Cloudberry Datacenters, med bas i Luleå, är på motsvarande sätt en drivande kraft för nya etableringar.

Ny forskningsmiljö

Härom veckan kom också nyheten att en ny forskningsmiljö för storskaliga datacenter värd minst 200 miljoner kronor och ett 20-tal nya jobb projekteras i Luleå. SICS Swedish-ICT har påbörjat planering tillsammans med Luleå tekniska universitet att bygga en ny experimentanläggning under arbetsnamnet SICS ICE.

Vid Umeå universitet finns också sedan flera år en av Europas ledande forskningsgrupper inom hantering av datormoln och datacenter.