Fler digitala banktjänster gör att Swedbank IT växer

Swedbank IT i Umeå fortsätter att växa. ”Vi har under senaste året fått in mycket bra rekryteringar men nu behöver vi bli ännu fler”, säger Lars Emanuelsson, en av cheferna inom divisionen Group Finance, Risk & Treasury på Swedbank IT i Umeå.

– Det senaste året har vi anställt nio personer i Umeå och just nu har vi ute annonser där vi söker två till, säger Lars Emanuelsson.

Han tar emot i helt nyrenoverade lokaler på Ersboda. Swedbank IT i Umeå har omkring 70 anställda och med ett antal anställda som tillhör business samt ett femtontal konsulter rör det sig om omkring hundra personer på Umeå-kontoret som jobbar med bankens digitala utveckling och förvaltning.

– Vi står inför en digitalisering som är en utmaning. Vi bygger dessutom ett helt nytt koncerngemensamt Data Warehouse. Det är enormt mycket jobb men en jättekul utmaning, säger Lars Emanuelsson.

Den division som han jobbar i heter Group Finance, Risk & Treasury och Lars och hans team ansvarar för bankens myndighetsrapportering, Regulatory Reporting.

Kompetensen bland medarbetarna är mycket hög, menar Lars Emanuelsson. Förutom hans egen enhet finns också flera team som bland annat jobbar med utveckling inom Business Intelligence och
Swedish Banking.

– Medarbetare i Umeå är exempelvis starkt delaktig i utveckling av bankens nya Data warehouse samt Mobil och Internetbanken som blivit en sådan framgång.

– Digitaliseringen av samhället innebär stora förändringar för bankerna. En stark konkurrens i kombination med våra kunders krav och behov att på ett enkelt sätt kunna göra affärer med digitala tjänster via mobil, läsplatta och dator innebär en intressant utmaning med spännande teknik, förklarar Lars Emanuelsson.

De nya utmaningarna ökar också behovet av att få tag på fler medarbetare. Här vill Lars Emanuelsson gärna att fler unga talanger söker sig till Swedbank IT. Han ser också gärna att fler studenter på Umeå universitet utbildar sig inom finansiell IT.

– Vi har också planer på att erbjuda någon form av traineeprogram framöver. Vi är inte helt klara med formerna men vi ser ett stort behov av det, säger Lars Emanuelsson.

Men nu närmast gäller alltså att fylla platserna i hans subdepartment Regulatory Reporting med ett par nya medarbetare,
läs mer om nya jobb på Swedbank IT.