Satsar på digitala läromedel för elever med funktionsnedsättning
Nytt avtal ska ge fler digitala läromedel till elever med funktionsnedsättning. Tommy Eriksson, AnnaMaria Lundin, båda teknikhuset, Staffan Holmberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, och Mattias Högdahl, Pure IT, finns med i satsningen.

Fler digitala läromedel till elever med funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska tillsammans med IT-företagen Teknikhuset och Pure IT utveckla digitala läromedel för elever med funktionsnedsättning.

Utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning är en av de uppgifter som ligger på Specialpedagogiska skolmyndighetens bord. Syftet är att eleverna ska få tillgång till läromedel som gör det möjligt för dem att uppnå kunskapsmålen i skolan.

Ramavtal
För att kunna producera fler läromedel har myndigheten nu tecknat ett ramavtal med Teknikhuset i Umeå och dess underleverantör och samarbetspartner Pure IT.

– Ramavtalet innebär att vi kan samla produktionerna, det gör det smidigare, vi tjänar tid och kan ta fram läromedel snabbare, säger Staffan Holmberg, ansvarig för upphandlingen på skolmyndigheten.

Digitala läromedel
Det läromedel som står först i tur att produceras är ett räknehäfte för rörelsehindrade som inte kan använda papper och penna. Istället använder de ett rutat ark på en datorskärm. Utmaningen är att göra läromedlen enkla och inte för komplicerade.

För många elever, exempelvis de med utvecklingsstörning, är det viktigt att kunna lösa uppgifter på olika sätt. Ibland kan det vara enbart digitalt, andra gånger något som finns i såväl tryckt version som via dator för att metoderna ska kunna komplettera varandra.

Tidigare produktioner
Teknikhuset har lång erfarenhet av att producera digitala läromedel. Bonniers Trafikskola, Rättegångsskolan samt Jag vill veta – ett material för brottsutsatta barn och ungdomar som tagits fram i samarbete med Brottsoffermyndigheten, är några exempel.

– Vi har också tidigare gjort läromedel för elever i grundsärskolan och även ett pedagogiskt verktyg riktat till pedagoger som jobbar med dessa elever. Så det känns mycket roligt att få fortsätta samarbetet, säger AnnaMaria Lundin, projektledare.

Stort behov av digitala läromedel
Behovet av digitala läromedel för elever med funktionsnedsättning är mycket stort, inte minst eftersom förkunskaperna och förmågorna hos eleverna skiljer sig på många sätt. Här har de digitala läromedlen en fördel eftersom det går att ställa in dessa i olika svårighetsgrader.

Samhällsnytta
– För oss är det särskilt roligt att kunna bidra till en direkt samhällsnytta, säger Tommy Eriksson, kundansvarig och affärsutvecklare på Teknikhuset.

För att uppfylla alla krav i upphandlingen har Teknikhuset gått samman med Pure IT i detta projekt.

– Vi bidrar framför allt med vår kompetens till backend-funktionerna som är baserade på Java. Vad gäller samarbetet med Teknikhuset så har vi jobbat ihop tidigare i andra projekt, vilket har fungerat jättebra. Vi känner oss därför förvissade om att vi gemensamt kan vara väldigt starka i vår leverans, säger Mattias Högdahl, Pure IT.

Våren 2018 beräknas det första läromedlet som kommer fram ur samarbetet att kunna lanseras.