Från invigningen av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel 2019. År 2020 kommer temat vara hållbarhet och jämställdhet.
Från invigningen av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel 2019. År 2020 kommer temat vara hållbarhet och jämställdhet.

Fler innovationer med hållbart ledarskap

Region Västerbotten satsar på det hållbara ledarskapet under 2020, något som inte minst ska bidra till fler innovationer i länet.

För att stärka den regionala utvecklingen sätter Region Västerbotten varje år ett tema med syfte att skapa bra förutsättningar för alla aktörer och individer i länet. I detta ingår att ge utrymme för nya innovationer, något som Region Västerbotten betonar i ett pressmeddelande med orden ”Västerbotten ska värna om sina nuvarande styrkor, men också innovera. Följa utvecklingen men samtidigt driva den. Förändring kommer vara det enda som är konstant.”

Några av nyckelorden för satsningen under 2020 är hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet.

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, understryker jämställdhet som helt avgörande för nya innovationer inom länet.

– Det är en självklarhet och helt avgörande att arbeta kraftfullt för att Västerbotten ska vara ett jämställt län. Det är bara genom att fullt ut ta tillvara kompetens och erfarenheter från både kvinnor och män som vi blir effektiva, når full innovationskraft och kan stärka Västerbotten som en attraktiv plats för människor att leva, bo och verka på. Jämställdhetsfrågan är en nyckel för vår sociala och ekonomiska hållbarhet, och därför en prioriterad fråga – inte minst för alla våra ledare, säger Anna Pettersson.

Koppling till Uminova Innovation

Det finns en tydlig koppling mellan Region Västerbotten och inkubatorn Uminova Innovation. Region Västerbotten är en av fyra delägare av Uminova innovation och nyckelord som hållbarhet och jämställdhet är också något som Uminova Innovation siktar mot, inte minst med ett mycket aktivt utvecklingsarbete under hösten för all personal utifrån FN:s 17 globala miljömål.

Temat Det hållbara ledarskapet kommer att prägla hela 2020 för Region Västerbottens arbete och inte minst den årliga sammandragningen på Grand Hôtel i Stockholm, det som ofta kallas Västerbottensveckorna. År 2020 pågår programmet 21 januari till 8 februari och hålls då för 30:e gången.


Text av: Mikael Hansson

Fotograf: Patrick Trägårdh

Publicerad: 21 oktober, 2019Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

Patrick Trägårdh

21 oktober, 2019