Coacher Born Global
Sex ledande investerare och affärsutvecklare kommer att coacha Born Global-företagen under våren och bidra med sina erfarenheter av att bygga startup-företag.

De vill ge startups chans att växa globalt

Flera startups från Umeå och Skellefteå har redan fått pröva sina affärsmodeller internationellt. Nu söks fler som vill växa globalt.

Det nationella
Born Global-programmet
har varit en stor framgång för flera startups från Umeå och Skellefteå. Codemill, Content Central, Delbar, Elastisys, Hawc, Nuiteq och Sportswik finns med bland det femtiotal bolag som genom åren tränats i konsten att utveckla skalbara affärsmodeller för att kunna växa och bli globala.

Nu söks fler företag som vill satsa på internationell tillväxt.
Våren 2016 öppnar en ny omgång

Skala upp internationellt

Att snabbt kunna etablera sitt företag är en stor utmaning för ett litet ungt tillväxtföretag med globala ambitioner. En lyckad etablering internationellt kan vara direkt avgörande för att företaget ska kunna utveckla och växa sin affär. Men vägen till en skalbar affärsmodell kan vara både tuff och svår.

– I grunden handlar Born Global om att öka chanserna för lovande svenska startups att nå hög och gärna lönsam tillväxt, säger Henrik Berglund, docent på Chalmers, och en av de drivande bakom satsningen.

Erfarna coacher

– Vi har i år tre nya affärscoacher. Tillsammans med de övriga coacherna har de kunskaper, erfarenheter och kontaktnät som är oersättliga, säger Henrik Berglund.

– Glädjande nog har vi också en jämn fördelning på coacherna med tre kvinnor och tre män, fortsätter Henrik Berglund.

Vårens affärscoacher är Alfred Ruth, medgrundare till Videoplaza, Louise Fritjofsson, grundare av Vint, Miriam Grut Norrby, investerare hos Schibsted Growth, Johan Sköld, försäljningschef Knowit, och Stefan Lindeberg, Creandum.

Miriam Grut Norrby är för övrigt aktuell som en av deltagarna på
Umeå Tech Arena
i december.

Utveckla sina affärer

De deltagande startup-företagen representeras av företagets vd plus dennes närmsta medarbetare. Med start i februari 2016 får bolagen i programmet utveckla sin syn på vilka deras kunder är, vilket deras erbjudande bör vara, hur de bör sälja och ta betalt mm. Kärnan i programmet är konkret arbete för att testa dessa antaganden.

– Man utvecklar inte sitt företag på seminarier eller workshops utan genom att vara ute och träffa kunder, användare och partners. Detta är den verkliga kärnan i programmet, säger Henrik Berglund.

Programmet startar även med en vecka i Silicon Valley där bolagen får möta riskkapitalister, entreprenörer och lokala startup-experter.

Born Global-programmet drivs av Chalmers Tekniska Högskola med stöd från Almi och Vinnova. Företagen från Västerbotten har alla lotsats in i satsningen genom Uminova Innovation.