Norrlandsoperan

Fler västerbottningar ska bli digitala

I Västerbotten står omkring 40 000 av länets 260 000 invånare utanför den digitala utvecklingen. Glesbygdsbor, utlandsfödda och patienter vid länets sjukhus är några grupper som satsningen Digidel vill nå för att få fler digitalt aktiva.

– Det är knappast längre frågan om man vill vara uppkopplad, det är nästan ett måste som samhällsmedborgare, säger Annika Eriksson, bibliotekskonsulent och projektledare för kampanjen 
Digidel
i Västerbotten.

Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Enligt undersökningen
Svenskarna och Internet 2010
finns det 1,5 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder internet och samhällets digitala tjänster. Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda internet innan utgången av år 2013. 

– Enligt statistik från Eurostats databaser står cirka 40 000 av totalt 260 000 västerbottningar helt eller delvis utanför den digitala utvecklingen. Samtidigt finns väl utbyggd infrastruktur i länet, så för de allra flesta finns möjlighet att koppla upp sig. Idag har utvecklingen nått dithän att det är viktigt att ha kunskaper om att använda internet för att delta i det demokratiska samhället, kunna tillgodogöra sig information, fortsätter Annika Eriksson.

Vara uppkopplad ett måste

Hon påpekar att myndigheter, sjukvård, banker, skatteverket och andra institutioner går mot att låta medborgaren utföra allt fler tjänster själv via webben.

– Det är knappast längre frågan om man vill vara uppkopplad, det är nästan ett måste som samhällsmedborgare. Det är inte längre ett val att stå utanför det digitala när utvecklingen går mot att allt fler myndigheter, banker, försäkringsbolag, skatteverket, försäkringskassan, kommunen m.fl. har sin information och blanketter digitalt, säger Annika Eriksson.

Artikeln fortsätter nedan…

4 000 ska nås

Målet med projektet Digidels första år i Västerbotten är att nå 4 000 invånare för att väcka intresset för internet och för att de ska känna sig mer bekväma med att använda dator och internet.

– I vårt projekt här i Västerbotten ska bibliotek och folkbildning i länet samarbeta kring insatser för att öka den digitala delaktigheten. Vi har tre primära målgrupper under året och det är boende i glesbygd, utlandsfödda och patienter och anhöriga vid länets sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå.

– För att nå personer som inte har intresse av att använda internet, som inte ser nyttan och värdet av det, tänker vi oss att arbeta uppsökande. Det kan handla om att de som deltar i en studiecirkel om matlagning kan få ta del av ett pass som handlar om matbloggar, receptsidor och annat som har med deras intresseområde att göra.

Viktigt för demokratin

– Digital delaktighet är viktig för att kunna delta i det demokratiska samhället. Mycket av nyheter och information från hela världen får man genom internet idag. Till exempel hänvisas ofta till webben för mer information i nyhetssändningar såväl på TV som i radio, fortsätter Annika Eriksson.

Hon framhåller även att Västerbotten är ett län med långa avstånd mellan orterna och då är det till stor hjälp att vara digitalt delaktig och kunna utföra många ärenden hemifrån via webben.

– Att till exempel använda Skype är ju också ett bra sätt att ha kontakt med nära och kära när avstånden är för långa för att man ska kunna träffas IRL ofta.

Nätverk på nationell nivå

Kampanjen Digidel är ett nätverk på nationell nivå som har bildats för att samverka för att öka e-delaktigheten och minska digitala klyftor. Deltagarna har representerat länsbiblioteken och projekt IKT-lyftet, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Svensk biblioteksförening, UR, studieförbunden,RIO, lärcentraorganisationen Nitus, Tal- och punktskriftsbiblioteket TPB, Kungliga Biblioteket KB, samt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Kampanjen och nätverket öppet för alla som kan bidra.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 9 mars, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

9 mars, 2012