Elza Dunkels
Elza Dunkels, forskare från Umeå universitet, var en av många talare på Internetdagarna.

Flickor på nätet och öppna data

Bland de många talarna under Internetdagarna deltog Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet, och Thomas Kvist, projektledare för öppna data inom Umeå kommun.

Elza Dunkels medverkade bland annat i ett tema om digital folklighet och hur människan förändras av att ständigt vara uppkopplad.

– Marginaliserade grupper kan få en arena på internet. Mitt favoritexempel ur min forskning är flickor. På nätet blommar flickor, de tar för sig, de syns och hörs, och irriterar omvärlden med att synas. De crowdsourcar idéer och har teorier om varför världen är som den är, berättar Elza Dunkels.

– Vi måste lyfta upp det som är positivt med nätet och prata om vad det betyder. Inte i galen teknikoptimism att internet kommer att rädda oss, utan för att kunna ha det som verktyg i våra liv, menar Elza Dunkels.

Thomas Kvist

Thomas Kvist, projektledare för öppna data i Umeå kommun, deltog som talare under Internetdagarna.

Öppna data

Thomas Kvist medverkade i ett spår om öppna data där han presenterade det gemensamma arbete som pågår mellan Umeå kommun, Skellefteå kommun, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kring att göra kommunernas data tillgängligt för alla.

– Vi har skapat ett regionalt samarbete kring öppna data genom Open North. Det är en gemensam teknisk miljö för att få större bredd på insamlad data. Vi har nu 30 dataset.  Budget och ekonomidata ligger ute och vi kan visualisera det vilket kan ligga som grund för en diskussion om budgeten, säger Thomas Kvist.

Fakta om Internetdagarna
Internetdagarna anordnas av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige och som ansvarar för internets svenska toppdomän .se. Internetdagarna 2014 är den 15:e konferensen i ordningen.

Text och foto: Mikael Hansson