Fokus på forskare och företag som löser problemen med antibiotikaresistens

Fokus på forskare och företag som löser problemen med antibiotikaresistens

Biotech Umeå arrangerade konferensen för att främja samarbeten inom antiinfektionsområdet, mellan forskare, företag, kluster och andra aktörer. Larmrapporterna om ökad antibiotikaresistens i Sverige och världen har på sistone duggat tätt, men det finns hopp. Konferensen på Grand Hotel ville också visa att Sverige, tack vare stark forskning och innovativa företag, kan bli ett föregångsland när det gäller att hitta lösningar på världens problem med snabbt ökande antibiotikaresistens.

”Ut i naturen!”
Konferensen inleddes med att Karin Tegmark Wisell, enhetschef på Smittskyddsinstitutet gav en bakgrundsbild som visade hur antibiotikaresistensen har ökat både globalt och i Sverige, och hur man i Sverige arbetar för att minimera problemen.  Bernt Eric Uhlin, föreståndare för MIMS och UCMR, berättade hur Umeå har blivit ett framgångsrikt nav för infektionsforskning, genom nationellt och internationellt samarbete, genom translationell forskning och genom att satsa resurser på unga forskare.
”Framtidens antibiotika har redan designats – ni måste gå ut i naturen och hitta dem” sa Medivirs grundare Bo Öberg, en uppmaning som flera deltagande forskare och företag redan hörsammat, genom substanser från både Norra Ishavet och Australien.

Triss i nya läkemedel
Umeåföretag presenterade läkemedel med nya verkningsmekanismer. Professor Tor Ny från Omnio Healer visade hur man med hjälp av det kroppsegna proteinet plasminogen bland annat kan läka sårinfektioner orsakade av multiresistenta bakterier.
”Vi har flera unika och verksamma substanser som på olika sätt kan avväpna bakterier” berättade Jörgen Johansson från QureTech Bio. När man avväpnar bakterierna istället för att döda dem, minskar dessutom risken för utveckling av resistens.
Även Creative Antibiotics arbetar med dessa så kallade virulensblockerande substanser.”Framtidens behandling kommer att vara en kombinationsbehandling i tre steg; inhibera bakterietillväxt, avväpna bakterien med virulensblockerare samt stärka det så kallade medfödda immunsystemet” sa Ulf Boberg, VD för Creative Antibiotics.

Medicinsk teknik och diagnostik – nödvändiga i kampen mot antibiotikaresistens
Bactiguard har erövrat världen med sina metalljonsbelagda katetrar, vilka hindrar bakterierna från att fästa och orsaka infektioner. Christian Kinch, VD i Bacticuard, sa att om hans produkter användes på alla sjukhus i Sverige skulle 100 dödsfall till följd av bakterieinfektioner kunna förhindras varje år, att jämföra med de 300 personer som dör i trafiken per år.
Flera talare betonade vikten av snabb diagnostik, för att möjligöra en korrekt och målsökande antibiotikanvändning, när och där den behövs. Q-linea i Uppsala arbetar för att möjliggöra detta inom något år. Företagets marknadsansvarige Johan Mörck berättade: ”Det unika med vårt instrument är att man simultant kan analysera virus, bakterier och svamp, med enkel provpreparation och kontinuerlig provgenomströmning, och få svar inom 40 minuter till 3 timmar”.

Carl Morath från Invest Sweden var en av deltagarna på konferensen. ”Denna dag var mycket lyckad. Stort intresse för både regionen och Infektionsområdet. Förutsättningarna för Sverige på den internationella arenan verkar mycket goda och denna dag skapade en god grund för samling kring detta som ett nationellt fokusområde.”

Förkortningar:
MIMS: Molecular Infection Medicine Sweden
UCMR: Umeå Centre for Microbial Research


Text av: Magdalena Krajewska

Publicerad: 14 februari, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Magdalena Krajewska

14 februari, 2012