Christian Elffors
Christian Elffors, Zapote, har hållit föreläsning i Riga om agil utveckling.

Föreläste i Riga om agil utveckling

När Lettlands största konferens om agil utveckling hölls i helgen var Christian Elffors från Zapote i Umeå en av huvudtalarna.

Agil innovation och utveckling lockar även i Lettland. Christian Elffors, från företaget Zapote, har varit en av huvudtalarna vid konferensen Agile Day Riga. Under rubriken ”Agile Innovation – Why people matters” berättade Christian Elffors om vikten av att engagera medarbetarna för att skapa innovation.

– Det har betydelse vad vi säger och gör till de som är med och skapar innovationer. Om personalen motiveras och engageras kan innovationer skapas snabbare. Det agila sättet är det bästa att göra det på, säger Christian Elffors.

Föreläsningen som Christian Elffors höll i helgen i Riga var en uppföljning på den föreläsning som han höll under konferensen Agile Exchange 2015 i Umeå.

Text och foto: Mikael Hansson