Företag hjälper studenter ta första karriärsteget

Företagen vill möta studenter som gör examensarbeten. Studenterna vill hitta företag som har intressanta uppgifter. Mötet ger ett första steg i karriären.

Att skapa mötesplatser mellan studenter och näringsliv är idag en viktig del för universitetets utveckling. När den så kallade Karriärdagen anordnas för Umeå universitets it-studenter får företag en möjlighet att träffa studenter som går den senare delen av någon av  Umeå universitets alla it-utbildningar. Syftet är att näringsliv och studenter ska träffas och diskutera framtiden, examensarbeten, andra projektarbeten och eventuellt jobb.

Det femtiotal studenter som deltog under onsdagens Karriärdag kommer från civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap, interaktion &  design, kandidatprogrammet i datavetenskap, högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik samt  utbildningsprogrammen i informatik.

Karriärdag Umeå universitet
Anna Andersson och Markus Eriksson från Zert i Lycksele berättade om arbetet med riskhantering och möjligheter till examensarbeten inom området. 

Riskhantering

Ett av det femtontal företag som medverkade under karriärdagen var
Zert från Lycksele. Anna Andersson och Markus Eriksson fick möta många studenter och och berätta om företagets arbete med teknisk dokumentation och riskhantering. Riskhantering handlar i grund och botten om två saker, dels att förutse sådant som kan gå fel, dels att se till att sådant som gått fel inte inträffar igen, förklarade de.

Nu tar Zert gärna emot examensarbetare som kan vara med och utveckla verksamheten.

– Vi vill till exempel utveckla en mobil plattform för vårt riskhanteringssystem. Vi vet att det är något som våra kunder kommer att uppskatta, förklarar Anna Andersson.

Ex-jobbet består i att skapa en användarvänlig webbapplikation för mobila enheter med rapportering av olika avvikelser och synkronisering mot Zert RMs databas. Information går via appen, in till databasen, och sedan returneras information tillbaka till appen.

Ett annat exempel är riskhantering i fält. Uppgiften består i att skapa och testa ett gränssnitt för riskidentifiering och uppföljning i en surfplatta.

På liknande sätt kunde de andra it-företagen berätta om en stor bredd på examensarbeten som de gärna bjuder in studenterna till, ett erbjudande som kan ge studenterna en god möjlighet till framtida jobb.

Karriärdag Umeå universitet
BAE Systems, Cinnober, Vitec och CodeMills representanter fanns sida vid sida för att möta studenterna.

Text och foto: Mikael Hansson