JÜrgen Börstler
Jürgen Börstler har installerats som professor vid institutionen för datavetenskap.

Forskar om stora programvarusystem

Jürgen Börstler har installerats som professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Hans forskning handlar bland annat om hur byggandet av stora programvarusystem kan förbättras.

Utvecklingen av stora programvarusystem skiljer sig lika mycket från utvecklingen av småskaliga program som byggandet av en hundkoja från uppförandet av en skyskrapa. Det är inte bara fler människor med olika specialkunskaper som deltar i själva utvecklingen, det används också olika metoder och verktyg, ja även själva utvecklingsprocessen skiljer sig från småskalig utveckling.

Jürgen Börstlers forskning undersöker hur olika aspekter av denna process kan förbättras så att programvaran kan byggas effektivare och med högre kvalitet. En tanke är till exempel att bygga produktlinjer i stället för att bygga varje system på nytt från grunden.

Inom datavetenskaplig didaktik har Jürgen Börstler bland annat undersökt kvaliteten i exempelprogram i läroböcker för objektorienterat programmering och då funnit talrika brister. Eftersom exempel generellt har stor betydelse för inlärningen ska detta undersökas närmare. Börstler har också ledande roller i ett skandinaviskt nätverk, en internationell workshopserie samt tidskriften ACM Transactions on Computing Education.

Fakta om Jürgen Börstler
Jürgen Börstler föddes 1960 i  Kirrweiler/Glan, Tyskland. Han avlade en masterexamen i datavetenskap vid Saarland University, Tyskland, och disputerade till Dr. rer. nat. i datavetenskap vid Aachen University of Technology (RWTH), Tyskland. Sedan 1994 är han anställd som universitetslektor vid institutionen för datavetenskap  vid Umeå universitet och 2004 antogs han som docent i datavetenskap. Jürgen Börstler är ledamot i teknisk-naturvetenskapliga fakultetens anställningskommitté.

Förutom undervisning och forskning i programvaruteknik är han också genuint intresserat av datavetenskaplig pedagogik. Han fick teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 1999.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 30 november, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

30 november, 2010