Bo Kågström
Bo Kågström är en av forskarna vid Umeå universitet som får finanisering från Vetenskapsrådet.

Forskare får bidrag till avancerade datorberäkningar

Bo Kågström, professor vid datavetenskap, är en av de forskare vid Umeå universitet som är med och delar på över 86 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Forskare inom teknik, naturvetenskap, medicin och hälsa vid Umeå universitet får sammanlagt över 86 miljoner kronor i årets fördelning från Vetenskapsrådet. Totalt tilldelas 38 projekt vid Umeå universitet anslag från Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik samt ämnesrådet för medicin och hälsa.

Bo Kågström, institutionen för datavetenskap, är en av forskarna som får bidrag. Totalt får hans projekt 2 400 000 kronor för åren 2011-2013 för forskningsprojektet ”Effektiva och tillförlitliga algoritmer för matrisberäkningar med fokus på flerkärniga arkitekturer och massiv parallellitet”.

Superdatorcenter

Bo Kågström är föreståndare för superdatorcentret HPC2N, High Performance Computing Center North, där stora kluster av datorer finns sammankopplade i höghastighetsnät som arbetar upp till tusenfalt gånger snabbare och effektivare än en vanlig PC.

Förutom högpresterande datorresurser och skräddarsydd programvara erbjuder HPC2N också ledande kompetens inom allt från visualisering till simulering åt högskolor och näringsliv. Viktigt, då just datorsimuleringar i många fall är enda sättet att studera vissa fenomen. Det kan gälla det mänskliga genomet, vårt vidsträckta universum, farliga miljöutsläpp eller olika typer av ingenjörsproblem, likt svetsfogars hållbarhet eller sidovindskänslighet hos fordon.

De största enskilda projektbidragen inom Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik får Lennart Persson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, och Fredrik Almqvist, kemiska institutionen, som tilldelats 4,8 miljoner kronor respektive drygt 4,5 miljoner kronor för åren 2011-2014.

Se listan över alla projekt som fått finansiering.

Foto: Samuel Bengtsson