Forskarna Helena Lindgren, Johanna Björklund och Suna Bensch gav exempel på forskning inom artificiell intelligens. Roboten Pepper presenterades också för deltagarna på nätverket #addhers träff om AI.
Forskarna Helena Lindgren, Johanna Björklund och Suna Bensch gav exempel på forskning inom artificiell intelligens. Roboten Pepper presenterades också för deltagarna på nätverket #addhers träff om AI.

Forskare och nätverket #addher om artificiell intelligens

Artificiell intelligens och ett möte med roboten Pepper stod på schemat när nätverket #addher bjöd in till samtal om aktuell forskning i AI.

Artificiell intelligens, AI, har blivit ett mycket hett område, inom såväl näringsliv som forskning. När #addher, ett nätverk för kvinnor inom IT-branschen, bjöd in till en träff i Umeå om AI var det därför med stort intresse som ett 40-tal IT-konsulter och programmerare från olika IT-företag och studenter kom till Umeå universitet för att möta forskare som ligger i AI-forskningens framkant.

För nätverket #addher är detta extra intressant eftersom AI är något som på många olika sätt redan idag påverkar tjänster och produkter som IT-företag jobbar med.

Forskare presenterade artificiell intelligens

De tre AI-forskare som deltog var Helena Lindgren, Suna Bensch och Johanna Björklund som fick möjlighet att presentera sina olika forskningsområden.

Suna Bensch berättade om sin forskning om sociala robotar och i samband med det fick deltagarna följa ett samtal mellan roboten Pepper och Suna Bensch, vilket gav en inblick i hur roboten kan tolka och förstå talspråk och även hur den kan använda gester för att kommunicera.

Johanna Björklund berättade om hur datorer med artificiell intelligens allt mer kan förstå vad som händer i en film med hjälp av intelligent multimediaanalys.

Helena Lindgren visade på hur artificiell intelligens kan leda till bättre diagnoser inom vården och hur de kan ge underlag för anpassat stöd för människor i vardagen och motivation i samband med exempelvis träning eller för att ändra livsstil.

Arrangerar världskonferens inom AI

Helena Lindgren berättade också att hon är med och organiserar en internationell konferens inom artificiell intelligens, IJCAI-ECAI, som arrangeras i Sverige i juli 2018 tillsammans med ytterligare två andra av de världsledande AI-konferenserna. Då väntas 4.000 – 5.000 forskare från hela världen komma till Stockholm, något som också sätter strålkastarljuset på Sverige som en del av den AI-forskning som pågår för fullt över hela världen.

Medarrangörer för #addher-träffen var Sogeti, institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och SPIN, en samverkansplattform för IT-innovation i regionen.

Om #addher

Nätverket #addher (tidigare känt som winIT) drivs av Sogeti och har idag 4.500 medlemmar på 14 orter. Kontaktpersoner för #addher i Umeå är Kerstin Hällberg och Therese Jacobsson.

Följ #addher på Facebook.